Как да се лекуваме по програмата на НОИ?

Публикувано на чт, 2 апр. 2015
54999 четения

Държавата поема цената на нощувките за 10 дни в санаториум, осигурява за храна и по 5 лв. всеки ден от престоя

От 31 март 2015 г. стартира програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация, съобщи Петя Йорданова, директор на Териториалното поделение на Осигурителния институт във Велико Търново. Средствата за нейната реализация са регламентирани със Закона за държавния бюджет и те са почти 17,7 млн. лв. Тази година се предвижда около 44 000 души да се възползват от програмата на НОИ.
Държавата поема цената на нощувките за 10 дни и осигурява за храна по 5 лв. за всеки ден от престоя. Останалото се доплаща от пациента. Всеки има право да ползва безплатно до 4 диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите за 41 заведения, изпълнители на програмата.
Право на профилактиката от НОИ имат осигурените за общо заболяване, майчинство и професионална болест. Вноските трябва да са редовни шест последователни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда лечението, заболяването да е диагностицирано и да има препоръка от лекуващия лекар, че е необходима последвала рехабилитация.
Право да ползват програмата имат и хората с лична инвалидна пенсия, каза още Петя Йорданова. Условието при тях е да не са навършили възрастта за пенсиониране и срокът на инвалидността да не е изтекъл. Те отиват да се лекуват в санаториум, след като лекуващият лекар е преценил тази необходимост. Изискването за внесените вноски за шестмесечен период не важи за хората с увреждания, претърпели злополука или професионална болест. А хората, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест. Всеки може да се възползва от лечение по програмата на НОИ само веднъж в годината.
Резервациите за съответните заведения се правят от самите пациенти и НОИ не носи отговорност за проблеми, свързани с тях. Преди това обаче кандидатите за рехабилитация трябва да се информират колко ще доплащат за един храноден, тъй като цените в отделните санаториуми са различни. Тази информация се предоставя от Териториалното поделение.
Най-скъп излиза храноденът в специализираните болници за рехабилитация в Несебър и Варна. Там доплащането е по 20 лв. за ден престой. С 0,50 лв. е по-евтино в балнеохотелите – “Дружба” в Банкя, “Калина” в курорта “Боровец”, “Велинград” във Велинград, “Свети Мина” в Бургаски минерални бани, “Тинтява” във Вършец.
На 19 лв. е доплащането за храноден в балнеохотел “Гергана” в Хисаря, “Стряма” в Баня, “Свети Мина – 2” в Бургаски минерални бани, “Жива вода” в Сливенски минерални бани, “Люляци” в Габрово, “Павел баня” в Павел баня, “Роза” в Стрелча.
Има два хотела с рехабилитация, които предлагат доплащане от 16 лв. на ден. Те са “Дияна” в парка Родопи и Специализираната болница за рехабилитация “Стайков и фамилия”.
13 филиала на софийското акционерно дружество на Специализираните болници за рехабилитация имат доплащане по 15 лв. на ден. Това са в Нареченски бани, Хисар, Поморие, Павел баня, Велинград, Баня, “Свети Мина” – Банкя, Сандански, Кюстендил, Овча могила, Момин проход и Баните. Същата е цената и за специализираните болници “Бургаски минерални бани” и “Тузлата”. По 13 лв. на ден е специализираната болница “Марикостиново”, а по 12 лв. – в специализираната болница “Здраве”.
По 8 лв. на ден ще доплащат пациентите в специализираните болници за рехабилитация “Сапарева баня” и “Банкя”, а по 7,50 лв. – в болницата за продължително лечение и долекуване в Банкя. 7,44 лв. пък е цената в болниците за долекуване в Хисаря и Поморие. Това е най-евтиният храноден в цялата програма за профилактика и рехабилитация на НОИ.
Такса за резервация
Тя също е различна за различните рехабилитационни бази. Прави се на място, по телефона, чрез туроператорска фирма или агенция. Най-високи са резервациите във филиалите Поморие и Павел баня, съответно 60 и 50 лв. С 10 лв. по ниска е таксата във филиалите Нареченски бани, Баня, Сандански и Баните. Има и резервации по 30 лв. за филиалите Нареченски бани, Велинград, Баня, Кюстендил, Момин проход и специализираните болници “Тузлата”, Стайков и фамилия” и “Несебър”. При останалите санаториуми резервациите са от 10 до 25 лв., като филиалът в Хисаря е без такава такса.
Какви документи
са необходими за издаване на удостоверение за лечение?
Първият документ е медицинското направление от лекуващия лекар по профила на заболяването. Той се издава в два екземпляра и в него се описват заболяването и изследванията, а също и придружаващите болести, ако има такива. Това направление трябва да бъде издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване в санаториума. Необходими са още лична карта, документ за осигурителните права, лична амбулаторна карта с история на заболяването. Ако има експертно решение на ТЕЛК, то се прибавя към документацията.
Същото се отнася и за хората, претърпели трудова злополука или ако имат професионална болест. Те предоставят разпореждане за приемане на злополуката за трудова и експертно решение за професионалното заболяване.
Целият този комплект от документи се представя в ТП на НОИ във В. Търново, в срок до 10 работни дни преди датата на заминаване за рехабилитация. Освен това кандидатите за лечение подписват декларация, че няма да се възползват от помощите на НОИ, ако до това време напуснат работа и престанат да се осигуряват.
Когато пациентите постъпят на лечение в съответната база, те представят лична карта, удостоверение от ТП на НОИ в два екземпляра, медицинско направление от лекуващия лекар – също в два екземпляра, и лична амбулаторна карта с изследвания, епикризи, рентгенови снимки и др.
Всяка рехабилитационна база лекува определени заболявания и трябва да се знаят обаче какви са противопоказанията при прилагане на рехабилитацията, за да не се обостри състоянието на пациента. Най-много са хората, които търсят облекчение на опорно-двигателния апарат. Но те могат да се усложнят още повече, ако болният страда и от инфекциозна болест и туберкулоза, има прекарани сърдечносъдови инциденти, епилепсия, кръвоизливи, злокачествени тумори и др.
При лечение на болести на дихателната система, като синуит, бронхит, ХОББ, астма и др., противопоказани са открити рани, цироза, диабет и др. Затова лекуващият лекар много добре трябва да прецени кой точно санаториум е най-подходящ за пациента и кое минералолечение няма да бъде противопоказано.

В кои заведения има

безплатна рехабилитация?

1. “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, София

Балнеохотел “Дружба”, Варна; Хотел “Калина”, к.к. “Боровец”

Балнеохотел “Костанция”, Костенец

Балнеохотел “Велинград”, Велинград

Балнеохотел “Гаргана”, Хисар; Балнеохотел “Стряма”, Баня

Балнеохотел “Свети Мина”, Бургаски минирални бани

Почивна станция “Свети Мина-2”, Бургаски минерални бани

Почивна станция “Жива вода”, Сливенски минерални бани

Балнеохотел “Тинтява”, Вършец; Вила “Тинтява-2”, Вършец

Хотел “Здравец”, Тетевен; Хотел “Люляци”, Габрово

Балнеохотел “Павел баня”, Павел баня

Балнеохотел “Роза”, Стрелча

Хотел “Диана”, парк Родопи, Пловдив

2. “Специализирани болници за рехабилитация –

Национален комплекс” ЕАД, София

Филиал “Нареченски бани”, Нареченски бани

Филиал “Павел баня”, Павел баня

Филиал “Поморие”, Поморие; Филиал “Сандански”, Сандански

Филиал “Кюстендил”, Кюстендил

Филиал “Момин проход”, Костенец

Филиал “Овча могила”, Овча могила

Филиал “Велинград”, Велинград; Филиал “Хисаря”, Хисаря

Филиал “Баня”, Баня; Филиал “Баните”, Баните

Филиал “Свети Мина”, Върщец; Филиал “Банкя”, Банкя

3. Военномедицинска акадения, София

Болница за долекуване, продължително лечение

и рехабилитация, Хисаря

Болница за долекуване, Банкя; Болница за долекуване, Поморие

4. “Специализирана болница за рехабилитация

Марикостиново” ЕООД , Марикостиново

5. “Специализирана болница за рехабилитация

Бургаски минерални бани” ЕАД, БМБ

6. Специализирана болница за рехабилитация

“Здраве” ЕАД, Банкя

7. “Специализирана болница за рехабилитация –

Варна”, к.к. Златни пясъци

8. “Специализирана болница за рехабилитация

Тузлата” ЕООД, Балчик

9. “Специализирана болница за рехабилитация

Сапарева баня” АД, Сапарева баня

10. Специализирана болница за рехабилитация

“Стайков и фамилия” ЕООД, к.к. Слънчев бряг

11. “Специализирана болница за рехабилитация –

Банкя” АД, Банкя

12. “Специализирана болница за рехабилитация

Несебър” АД, Несебър
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново