Къде няма да има ток

 • от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Велико Търново: ТП 5 с. Дичин, ТП 1, ТП 2 и БКТП 3 с. Емен, Община Павликени: ТП 9 с. Недан, ТП 1 с. Върбовка, ТП 1 с. Михалци, ТП 1 с. Лесичери, Община Сухиндол: ТП 5 и ТП 6 - гр. Сухиндол
 • от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Павликени: различни части на с. Карайсен, с. Батак и с. Сломер
 • от 22.02.2021 г. до 26.02.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Свищов: различни части на село Ореш, различни части на село Хаджидимитрово, село Совата и различни части на село Царевец
 • На 22.02.2021 г. В периода 09:00 ч. до 11:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Велико Търново – ул. „Полтава“№3 вх.М, вх.Н, вх.О и Център за социални услуги на ул. “Колоня Товар“№14
 • На 23.02.2021 г. В периода 09:00 ч. до 16:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Велико Търново – ул. „Полтава“ №3 вх.Б
 • На 23.02.2021 г. В периода 09:30 ч. до 15:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Златарица - ул. „Завоя”, ул. „Проф. В. Златарски”, ул. „Г. С. Раковски”, ул. „Никола Вапцаров“, дом за стари хора, детска градина.
 • от 01.03.2021 г. до 02.03.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Павликени: различни части на с. Батак, с. Сломер, Община Сухиндол: различни части на с. Коевци и с. Горско Калугерово. Община Велико Търново: ТП 5 с. Дичин, ТП 1, ТП 2 и БКТП 3 с. Емен, Община Павликени: ТП 1 с. Лесичери, ТП 11 с. Карайсен и ТП 12 с.Карайсен. Община Сухиндол: ТП 5 и ТП 6 - гр. Сухиндол
 • На 01.03.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Павликени: КЕЛ ДМЗ 1 – захранващ Фирма „Балканкарподем“ – АД. .
  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до17:00 ч. в районите на Община Павликени: ТП Опитна станция - Павликени , БКТП „Сметище”, МТП Павгаз, с. Батак , с. Карайсен, НПС Карайсен, с. Сломер, МТП Вивател, МТТ БТК, МТТ Глобул, резервното захранване на ЗПС Хайпро – България и всички абонати захранващи се от ВЕЛ „Карайсен“. Община Свищов: село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово и всички абонати захранващи се от ВЕЛ „Керамичен завод” .
 • от 01.03.2021 г. до 02.03.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Свищов: различни части на село Ореш, различни части на село Вардим, и различни части на село Царевец
 • На 02.03.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Павликени: КЕЛ „ЗАРЯ 1“ – Захранващ фирма „Балканкар Заря“ - АД.
 • На 02.03.2021 г. В периода 08:30 ч. до 12:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Велико Търново – Фирмите в района на МТС: „ТЕХНИЛ“ ООД, „ТАНДЕМ 2001“ ООД, „НИКОМ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕАД, „АЕРОН В.ТЪРНОВО“ ООД, „БИСТРОЙИНВЕСТ“ ООД, „БИО ВИС“ ООД, „ВОДСТРОЙ ВТ“ АД, „ХЕМУС СПОРТ“ ЕООД, „ДИЛЯНА – ОИЛ“ ЕООД, „TEPA“ OOД, ЕТ „ДАНИЕЛА ПЕТРОВА-90“, „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ПОЛАРИС ПРОДУКТ“ ООД; ул. “Никола Габровски“ № 67, Автогара „ЗАПАД“ и фирмите в района: “Б И Б ТРАНС ЕООД“; „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ АД“; „ВЕЛИКО ТЪРНОВО АПИ-ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ“; „ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ЕООД“ .
  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 08:35 ч. и от 12:00 ч. до12:05 ч. в районите на гр. Велико Търново –“Дари-лес“ ЕООД, „Марктрейд“ ООД, „Авер“ ЕООД, „Тогеди-2004“ЕООД, „НДНИВМИ“, Печатница „СИРА“, „Еневита“ ЕООД, „Кидат груп“ ЕООД, „Екип“ ЕООД, ЕТ „Електрик“,ОДБХ – В.Търново, склад „Денси M”, ”Абонатна станция на Топлофикация -ВТ АД“”, „Пътна лаборатория”, Автогара запад и фирмите в района.
 • На 02.03.2021 г. В периода 09:00 ч. до 12:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Свищов: ул. “Георги Матев“ от №19 до №45, ул. “Мир“ №2А до №5А, ул. “Веслец“ от №1 до №4, магазин Петлето ЕООД и Автосервиз, част от абонатите на ТП 10 Свищов
 • На 02.03.2021 г. В периода 10:00 ч. до 15:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Велико Търново: ул. „Елин Пелин“ от №12 до №34 и от №39 до №57
 • от 04.03.2021 г. до 05.03.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Павликени: различни части на с. Батак, с. Сломер, Община Сухиндол: различни части на с. Коевци и с. Горско Калугерово. Община Велико Търново: ТП 5 с. Дичин, ТП 1, ТП 2 и БКТП 3 с. Емен, Община Павликени: ТП 1 с. Лесичери, ТП 11 с. Карайсен и ТП 12 с.Карайсен. Община Сухиндол: ТП 5 и ТП 6 - гр. Сухиндол.
 • На 04.03.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Павликени: Извод „Росина“ – бившия „Винпром – Павликени“ .
  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:30 ч. до17:00 ч. в районите на ТП Нишесте – района на бившето Нишесте, БКТП „Пречиствателна станция“ – Павликени, ТП „Бетонов възел“, ТП „Родопа“ – фирма „Булдирект“ – бившето предприятие Родопа и бившия Гъбарник, ТП Болница – Общинска болница Павликени и части от: ул. „Шипка”, ул. „3-ти март”, ул. „Д. Благоев”, ул. „Преславска”, ул. „От. Паисий”, ул. „Ст. Караджа”, ул. „Цар Иван Асен 2”, ул. „Васил Левски”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Х. Димитър”, ул. „Ат. Хаджиславчев”, ул. „Съединение”, ул. „Георги Кирков”, ул. „Марин Дринов”, ул. „Ц. Церковски”, ул. „Иван Цвятков”, ул. „Асен Златаров”, ул. „Христо Ботев”, ул.”Александър Стамболийски”, пл. Свобода, и прилежащите райони около посочените улици захранващи се от ТП – Победа № 135, Ц. Церковски, № 137, № 74, № 73, № 75, № 71 и поща.
 • от 04.03.2021 г. до 05.03.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Свищов: различни части на село Ореш, различни части на село Вардим, и различни части на село Царевец
 • На 04.03.2021 г. В периода 09:00 ч. до 16:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Велико Търново, ТП 3 с. Беляковец.
 • На 04.03.2021 г. В периода 13:30 ч. до 16:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Г. Оряховица Фирми: ЕТ „Полет-90“, „Автостил-2012“ ООД, „Кади-Сервиз“ ЕООД, Улици: ул. ”Добри Войников“, ул. ”Атанас Чартазанов”, ул. ”Златна Панега”, ул. ”Мано Тодоров“ №54 до №80 и от №9 до №13, ул. ”Панайот Цвикев” №66 до №78 и от №67 до №89, ул. ”Пенчо Славейков“, гаражи на ул. “Мано Тодоров“, ул. “Атанас Буров“
 • На 05.03.2021 г. В периода 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Сухиндол, ТП Стоп. двор Изток, ПС ВиК Димча, МТП Трескавец, НПС Росица 2, ПС ВиК Ал.Стамболийски, МТП Зърносушилня, ТП Винпром и на всички абонати, захранвани от ВЕЛ „ЛВК”. Община Павликени: в района на ТП №2 Обора с. Росица. Община Сухиндол: в района на с. Красно Градище, МТП Галерия, ТП Горно ливаде, МТП Вили, НПС „Росица 1“, ТП „Иванковец“, МТТ „Праскови“, МТП „Стоенчин вир“, ПС ВиК Основна - Сухиндол, ТП Сърма, ТП Лагера, ВЕЦ Росица 1, МТП Язовирен район, с. Горско Косово, с. Коевци, ТП Ресторанта, ТП Профилакториум, МТП Пътно у - ние, МТП Мъгъра, с. Бяла Река, с. Горско Калугерово, Телевизионен ретранслатор - Бяла Река и всички абонати, захранени от ВЕЛ „Сухиндол“.
 • На 08.03.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Сухиндол: на ЗПС „Телени изделия“, захранван от ВЕЛ „Телени изделия”.
 • от 08.03.2021 г. до 12.03.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Павликени: различни части на с. Сломер, ТП 1 с. Лесичери, ТП 11 с. Караисен и ТП 12 с. Караисен. Община Велико Търново: ТП 5 с. Дичин, ТП 1, ТП 2 и БКТП 3 с. Емен; Община Сухиндол: ТП 5 и ТП 6 - гр. Сухиндол, различни части на с. Коевци, с. Горско Калугерово и с. Бяла Река; Община Свищов: различни части на село Ореш, различни части на село Вардим, и различни части на село Царевец