Къде няма да има ток

 • от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Велико Търново ул. „Крайбрежна” №39, ул. „Йордан Инджето“ от №1 до №7 и от №2 до №10, ул. „Гоце Делчев” №7 ; №10, ул. „Цани Гинчев” от №1 до №3 и №4 ; №6
 • На 25.10.2021 г. В периода 08:00 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Павликени района: ПС ВиК Павликени, ТП Мелница - с. Стамболово, Свинекомплекс - с. Стамболовo, ПС – Свинекомплекс, ПС ВиК Михалци, ТП Механичен завод, МТП Допълнително водоснабдяване, МТП Еврогрийн, МКТП Авариен склад .
  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до17:00 ч. в районите на община Павликени в района на: Гр. Бяла черква .
 • На 25.10.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Павликени в района на: МТТ Фаворит
 • от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Велико Търново: Село Велчево, село Присово Абонатите, захранени от ТП 1 Велчево.
 • от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Павликени: ТП 11 - с. Карайсен, ТП 2 - с. Росица, МТП 10 - Д. Липница Община Полски Тръмбеш в района на: ТП 6 Бреста, ТП 9 Училище и ТП 11 Север - с. Обединение. Община Павликени: в различни части на селата - с. Бутово, с. Недан, с. Мусина Община Велико Търново: в различни части на селата - с. Емен, с. Русаля.
 • На 25.10.2021 г. В периода 13:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Павликени: гр. Павликени – на части от бул. Руски, ул. Раковски, ул. Богомил, ул. Трети март, ул. Чипровци, ул. Шейново, ул. В. Петлешков.
 • На 25.10.2021 г. В периода 09:00 ч. до 13:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Сухиндол в района на: ТП 1 и МТП 2 - с. Коевци
 • На 26.10.2021 г. В периода 09:00 ч. до 15:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Стражица, с. Бряговица .
  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:10 ч. и от 14:50 ч. до15:00 ч. в районите на община Лясковец и община Стражица - с. Добри дял, с. Джулюница, с. Козаревец, МТП ТМСИ - с. Козаревец, МТП Язовира, ТП 3 Помпена станция гр. Лясковец и МТП Пилишари - гр.Лясковец.
 • На 26.10.2021 г. В периода 09:00 ч. до 09:30 ч. и от 14:00 ч. до 14:30 ч.
  Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр.Горна Оряховица: Улици:ул.“Мано Тодоров“, ул.“Драгоман“, ул.“Сидер Войвода“, ул.“Хан Крум“, ул.“Стефан Караджа“,ул. „Д.Дюлгеров“,ул.“ Цар Асен“, Беласица’, ул.“Колю Фичето“, ул. „В.Априлов“, ул. „П.Евтимий“, ул. „Трапезица“, Фирми: “Феми ООД”, Мл.дом ,“Булбанк”,”Райфазенбанк”,”ОББ”.
 • от 27.10.2021 г. до 29.10.2021 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Велико Търново: Село Балван, село Ново село, село Ветринци
 • На 27.10.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Полски Тръмбеш в районите на: югозападната част на с.Раданово, с.Петко Каравелово и с.Куцина.
 • На 27.10.2021 г. В периода 10:00 ч. до 15:00 ч.
  Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Свищов: село Козловец, село Царевец, село Хаджи Димитрово и село Совата
 • На 28.10.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Полски Тръмбеш в районите на: ТП №10, ТП „Бреста“, ТП „Училище“ в с.Обединение и с.Климентово.
 • На 28.10.2021 г. В периода 08:30 ч. до 09:30 ч.
  Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр.Горна Оряховица: Улици:ул.“Петър Берон“ , ул.“Пролет“ №1 до №7 и от №1 до №8 , ул. „Славянска“ №1 до №7 и от №2 до №14 , ул.“П.Яворов“, ул.“Ангел Кънчев“ №46 до №82 и от №31 до №41, ул.“Марин Дринов“ №1 до №43 и от №2 до №40, ул.“Георги Бошнаков“, ул.“Стоян Михайловски“, ул.“Христо Смирненски“ №18, ул.“Васил Левски“ №14 до №20, ул.“Вичо Грънчаров“ №10 и №12, ул.“Христо Смирненски“ от №1 до №19. Детска градина „Ален мак”, „Автошанс 2006“ ЕООД, Складова техника, ПТГ „Васил Левски“ (зали по практика), „Йониси-93“ ЕООД, „МАТ 2001“ ООД, ДП „ДГС“, ЕТ „Роса 46“, :Пиканта“ ЕООД, „Макс Телеком“ ООД, СОУ „Г.Измирлиев”, „Макс Марк“ ООД, ЕТ „Бъки“ , ЕТ „Андромеда 91С“, „ЮППИ“ ООД, „Български пощи“ ЕАД, „Прогрес“ ЕООД, ЕТ „Стефан Русанов-Фостър“, ЕТ „Вентерз“, „Амбарица“ ООД, „Аби-Трейд-2013“ ООД, ДП БСТ, ЕТ „Мирста“.
 • На 28.10.2021 г. В периода 12:30 ч. до 16:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Oбщина Свищов: село Ореш, обекти намиращи се западно от град Свищов по пътя за Ореш/вили Т.Ценков,Профилакториум / трафопостове с номера: ТП 54, ТП 67, ТП 104, ТП 107, ТП 112, ТП 144 град Свищов; ТП 1, ТП 6, ТП 7, ТП 8, ТП9, ТП 10, ТП 11, ТП 13, ТП 14, ТП 15, ТП 16 и ТП 17/Глобул/ село Ореш
 • На 28.10.2021 г. В периода 10:30 ч. до 12:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Свищов: село Горна Студена, село Алеково, село Александрово, западния стопански двор на село Козловец, Свинекомплекс на село Българско Сливово
 • На 29.10.2021 г. В периода 09:00 ч. до 12:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Горна Оряховица общ. Горна Оряховица: Улици: ул. “Съединение” №151, Фирми: Фирми: „Евробилд ООД“ гр.Г.Оряховица .
  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 09:10 ч. и от 12:00 ч. до12:15 ч. в районите на Улици: ул. “Съединение”, ул. “Иван Александър“, ул. “Цар Освободител“, ул. “Каймакчалан“, ул. “Иларион Макариополски“, ул. “Ниш“, ул. “Яребична“, ул. “Добрич“, ул. “Атанас Димитров“,ул. “Баба Тонка“,ул. “Струга“,ул. “Кракра“,ул. “Преслав“,ул. “Кубадин“, ул.Антон Страшимиров №2, кв.гара Горна Оряховица, Фирми: „Евробилд ООД“, „Енерго-про“, „ЕСО ЕАД“ МЕР Г.Оряховица“, „Химпродукт“ - АД
 • На 29.10.2021 г. В периода 10:30 ч. до 12:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Свищов: село Ореш, обекти намиращи се западно от град Свищов по пътя за Ореш/вили Т.Ценков,Профилакториум / трафопостове с номера: ТП 54, ТП 67, ТП 104, ТП 107, ТП 112, ТП 144 град Свищов; ТП 1, ТП 6, ТП 7, ТП 8, ТП9, ТП 10, ТП 11, ТП 13, ТП 14, ТП 15, ТП 16 и ТП 17/Глобул/ село Ореш
 • от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Велико Търново: Село Балван, село Ново село, село Ветринци
 • от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Павликени: ТП 11 - с. Карайсен, ТП 2 - с. Росица, ТП 1, МТП 10 - Д. Липница; Община Полски Тръмбеш в района на: ТП 6 Бреста, ТП 9 Училище и ТП 11 Север - с. Обединение. Община Павликени: в различни части на селата - с. Бутово, с. Недан, с. Мусина; Община Велико Търново: в различни части на селата - с. Емен, с. Русаля.
 • На 01.11.2021 г. В периода 08:45 ч. до 09:30 ч.
  Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Лясковец – с.Мерданя, с.Драгижево, МТП Автосервиз, бензиностанция с.Мерданя,складова база“Аркус“-с.Драгижево,фирма „Стефанов - Иван Стефанов 04“ ЕООД село Церова Кория, МТП Каравани, БКТП Тотал Вини, БКТП Брод мел и фотоволтаична централа "Михаела"
 • от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр.Велико Търново - ул. „Чумерна” №2 до №12
 • На 02.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Полски Тръмбеш в районите на: бензиностанция „Петрол” гр.Полски Тръмбеш, ТП „Сиконко” гр.Полски Тръмбеш, ТП „Булгарплод” гр.Полски Тръмбеш, ТП „Орлово Гнездо” с.Орловец, с.Орловец и североизточната част на с.Раданово.
 • от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: с. Поликраище община Г. Оряховица, Улици: ул.” Бузлуджа“, ул.” Георги Бенковски” , ул.” Искър”, ул.” Дунав“ №1 и №2, ул.”Димитър Генков“ №15 до №23 и №18 до №40, ул.” Люлин“ №1 до №5, ул.” Петрохан“, ул.” Стара планина“, ул.“Стефан Караджа“, ул.”Струма“, ул.”Теодосий Търновски“, ул.”Тракия“, ул.”Христо Ботев“, ул.”Шипка“; Фирми: ЕТ „Йордан Тодоранов“, ПК „Солидарност-92“, ЕТ „Георги Гългълов – Виена 94“, Кметство с. Поликраище, „Бояна – 2018“ ЕООД“ БТК ЕАД , „РУ Сев. централен регион Плевен Български пощи“ ЕАД, Трафопост: 4 с. Поликраище
 • На 02.11.2021 г. В периода 08:00 ч. до 09:00 ч. и от 16:00 ч. до 16:45 ч.
  Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Горна Оряховица – с. Янтра, с. Правда, с. Крушето и с. Драганово.
 • от 02.11.2021 г. до 03.11.2021 г. В периода 09:30 ч. до 16:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Община Павликени: гр. Павликени - ул. „Славянска“.
 • На 02.11.2021 г. В периода 09:00 ч. до 09:15 ч. и от 16:00 ч. до 16:10 ч.
  Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: югозападната част на с.Раданово, с.Петко Каравелово, с.Куцина и Пуйкозавод с.Поликраище.
 • На 02.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр.Велико Търново - ул. „Aкация ”от №1 до №21, ул.„Братя Белчеви“от №2 до №15
 • На 02.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: гр. Горна Оряховица – ул. Хан Крум 1
 • от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. В периода 09:00 ч. до 09:10 ч. и от 16:20 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Велико Търново: МТП „Дърводелски цех” с.Момин сбор, с. Момин сбор, Села Балван, Ветренци, Ново Село, бензиностанция „Лукоил “ Момин сбор, мелница - с.Балван, Помпена станция Балван, МТП „Глобул“ с.Ново село,МТП “ВИК“ Ново Село, МТП „Виваком“ с.Ново село , МТП „Биолик“ с.Ново село, с.Пушево
 • от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. В периода 09:00 ч. до 09:05 ч. и от 16:25 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Велико Търново, с.Терзии, Осенари, Бойчевци,Гърците,ТП Лагера, с. Вонеща вода,с. Войнежа,с. Кладни дял ,с. Илевци ,село Продановци,с. Пирамиди,с. Бижевци, с.Миш.хан, Предела, хижа Химик и Грамадлива; МТП Глобул Пчелиново,МТТ БТК Райковци, с.Райковци,с. Цеперани,с.Клъшка река, с.Сеймени, с.Вилари, Рашевци, Кисьовци
 • На 03.11.2021 г. В периода 13:30 ч. до 14:15 ч.
  Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр.Лясковец - фирми “Винарна”, “ПРИТИ 95’’ ЕООД, “МОМАКОВ”, “Военно поделение “, “АРЗ ПОБЕДА “, Кантон - пътно управление, БКТП Клена – „Криси Къмпани“; Автокъща; „Мултимес Груп“, „Го грил“, ТП Вафлите – „Лозев“ ЕООД, “Тодор Дамянов МД” ООД, гр.Лясковец – улици “Никола Козлев” с номера : четни 126-144, нечетни 107-147 и “Ангел Кънчев” с номера :6-12 и 5-9 и гр.Лясковец - бензиностанция “ЛУКОЙЛ“ ЕООД.
 • На 03.11.2021 г. В периода 13:00 ч. до 15:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр. Велико Търново - ул. „Никола Габровски“ № 67, 68,71,74,78 / офиси , магазини , гаражи / и фирмите: „КОНЕКС ЕООД“ „ЕТ НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА“ „ОДБХ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ „ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ 2001EООД“ „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД“ „С&Т ЕООД“ „ЛАЙТС ООД“ „ООД МИЛЕВ“ „ЕМУ АД“ „ФАРМНЕТ EАД“ „РОСИ ЕООД“ „ФЕНИКС-ВТ ЕООД“ „ТЕРА ЕКО-97 ЕООД“ „ДМ ПАРТС ЕООД“ „ЕТ ГАРАНТСТРОЙ“ „АГЛИКА АД“ „МАСИВ ООД“ „ВТПГ - СТРОЙМАТ ООД“ „СИНЕРДЖИ ПЛЮС ООД“ „СТОНОТЕКС ООД“ „РАДО МИЛЕВ ООД“ „МЕМ ЕООД“ „РАДИ 1305 ЕООД“ „СЛАВЕЯ ЕООД“ „КОРЕКТ-М ЕООД“
 • На 04.11.2021 г. В периода 16:00 ч. до 16:45 ч.
  Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр.Лясковец - фирми “Винарна”, “ПРИТИ 95’’ ЕООД, “МОМАКОВ”, “Военно поделение “, “АРЗ ПОБЕДА “, Кантон - пътно управление, БКТП Клена – „Криси Къмпани“; Автокъща; „Мултимес Груп“, „Го грил“, ТП Вафлите – „Лозев“ ЕООД, “Тодор Дамянов МД” ООД, гр.Лясковец – улици “Никола Козлев” с номера : четни 126-144, нечетни 107-147 и “Ангел Кънчев” с номера: 6-12 и 5-9 и гр.Лясковец - бензиностанция “ЛУКОЙЛ“ ЕООД.
 • На 05.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Стражица село Царски извор, ФВЕЦ ЕТ Еко Енерджи - Цвета Одаджийска" село Царски извор. .
  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:10 ч. до 08:30 ч. и от 16:30 ч. до17:00 ч. в районите на част от село Г.Сеновец,села Камен, Лозен, Нова Върбовка, Лом Черковна, Николаево, МТП Глобул , ТП Виваком ,ФВЕЦ ЕТ „Тодора Колева Недева” с.Николаево.
 • На 05.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:45 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Лясковец - МТП ТМСИ и БКТП Военен запас. .
  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 09:15 ч. и от 16:00 ч. до16:45 ч. в районите на в районите на Лясковец и Стражица - с. Джулюница, с. Козаревец,с.Добри дял, МТП ТМСИ - с.Козаревец, МТП Язовира,ТП 3 Помпена станция гр.Лясковец, МТП Пилишари - гр.Лясковец и с. Бряговица.
 • от 08.11.2021 г. до 11.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Велико Търново: Село Балван, село Ново село, село Ветринци
 • от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Велико Търново, гр.Дебелец
 • от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: с. Поликраище община .Г. Оряховица Улици: ул.” Бузлуджа“, ул.” Георги Бенковски”, ул.” Искър”, ул.” Дунав“ №1 и №2 , ул.”Димитър Генков“ №15 до №23 и №18 до №40, ул.” Люлин“ №1 до №5, ул.” Петрохан“, ул.” Стара планина“, ул.“Стефан Караджа“, ул.”Струма“, ул.”Теодосий Търновски“, ул.”Тракия“, ул.”Христо Ботев“, ул.”Шипка“; Фирми: ЕТ „Йордан Тодоранов“, ПК „Солидарност-92“, ЕТ „Георги Гългълов – Виена 94“, Кметство с. Поликраище, „Бояна – 2018“ ЕООД“ БТК ЕАД , „РУ Сев. централен регион Плевен Български пощи“ ЕАД; Трафопост: 4 с. Поликраище
 • от 08.11.2021 г. до 11.11.2021 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: гр.Велико Търново - ул. „Чумерна” №1 до №13, ул. „Яворов“ от №2 до №30
 • от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. В периода 09:00 ч. до 09:10 ч. и от 16:20 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Велико Търново: МТП „Дърводелски цех” с.Момин сбор, с. Момин сбор, Села Балван, Ветренци, Ново Село, бензиностанция „Лукоил“ Момин сбор, мелница - с.Балван, Помпена станция Балван, МТП „Глобул“ с.Ново село, МТП “ВИК“ Ново Село, МТП „Виваком“ с.Ново село, МТП „Биолик“ с.Ново село, с.Пушево
 • от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. В периода 09:00 ч. до 16:30 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: Велико Търново, с. Пирамиди,с. Бижевци, с.Миш.хан, Предела, хижа Химик и Грамадлива МТП Глобул Пчелиново,МТТ БТК Райковци. с.Райковци,с. Цеперани,с.Клъшка река, с.Сеймени, с.Вилари, Рашевци, Кисьовци. с.Терзии, Осенари, Бойчевци, Гърците, ТП Лагера, с.Пушево
 • от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.
  Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , са възможни смущения на електрозахранването в районите на: Община Павликени: ТП 11 - с. Карайсен, ТП 2 - с. Росица, ТП 1 – Д. Липница , МТП 10 - Д. Липница, ТП 2 - Върбовка . Община Полски Тръмбеш в района на: ТП 6 - Бреста, ТП 9 - Училище и ТП 11 - Север - с. Обединение. Община Павликени: в различни части на селата - с. Недан, с. Мусина, с. Лесичери . Община Велико Търново: в различни части на селата - с. Емен, с. Русаля.