За контакт

Телефон за малки обяви: 062/610 610; 610 613

Свържете се с нас:
Издател: “Янтрапрес” АД

МЕНИДЖЪР Елица Бораджиева;

ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Весела Кънчева 0888 300 489;

ПОЛИТИКА,  МЕСТНА ВЛАСТ, ИКОНОМИКА, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: Весела Кънчева ­ тел. 610 617;
ОБЩЕСТВЕНИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ, КРИМИ: Иван Георгиев тел. 610 615, тел. 610 621;
СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ: Анатоли Петров ­ тел. 610 612;

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Елица Бораджиева, Илиана Димова, Йоана Андонова тел. 610 625;
КОРЕКТОР: Стефка Бръчкова ­ тел. 610 626;

КАСА, ОБЯВИ, РЕКЛАМА:
­ тел. 610 613; GSM 088/6 085 064

Диана Попова ­ - тел. 610 611; GSM 088/8 651 115

Адрес: В. Търново, ул. “Бачо Киро” 3, п.к. 515 | Виж на карта | Виж в Google Street View
тел.: 062/610 610, 062/53 80 50, 062/53 80 51
GSM 088/6 085 064, факс: 062/610 628
е-mail: dnes@vali.bg
https://www.dnesbg.com/

БАНКА ДСК
IBAN сметка BG70STSA93000004869685 BIC: STSABGSF
ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД
IBAN сметка BG20IORT80431000000700 BIC: IORTBGSF

 

[contact-form-7 id="503" title="Contact form 1"]