Започна приемът на заявления в помощ на затворените фирми

Публикувано на ср, 2 Дек. 2020
224 четения

Започна приемът на заявления по проект “Запази ме”. Той се финансира чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Целта е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската си дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 50 млн. лв., като с мярката ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, уточняват от Агенцията по заетостта.
Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск, но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.
Ако родител получава месечна целева помощ от Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проекта “Запази ме”.
Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции “Бюро по труда” от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект “Запази ме”. Това може да бъде направено по електронен път, с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, както и на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново