ВМРО с пакет от мерки за преодоляване последиците от кризата

Публикувано на ср, 25 Мар. 2020
214 четения

Отпускане на ваучери на българските граждани за използване на български туристически услуги в рамките на годината; Незабавно изплащане на всички дължими от държавата суми към фирмите и гражданите; Отлагане плащането на кредитите на физическите и юридическите лица, засегнати от извънредните мерки към всички банки и финансови агенции до края на извънредното положение плюс един месец; Отлагане плащането на данъци от засегнатите фирми до края на извънредното положение плюс един месец и др.

Това са само част от финансовите, икономически и данъчни мерки за преодоляване последиците от кризата, които ВМРО – Българско национално движение предлага с цел преодоляване на икономическата криза поради извънредното положение в страната. Воеводите категорично заявяват, че застават зад заявката на правителството за активна политика за овладяване на кризата, вкл. ангажиране на сериозен публичен ресурс за това. Наред с обявените от премиера мерки ние ще предложим на коалиционните си партньори в рамките на Коалиционния съвет и следните допълнителни мерки:

Възстановяването на българската икономика трябва да е цел номер едно не само на управляващите, затова мерките и начинът на влагане на публичния ресурс следва да са максимално прозрачни и с участие на всички страни.

Националният икономически съвет към Министерски съвет да стане постоянно работещ орган, като към него с право на глас се включват освен настоящите членове и по един експерт от парламентарно представените партии. Както и водещите икономисти и финансисти.

Този съвет е създаден с ПМС. Към неговите функции следва да се добави: да разработва и предлага на Министерски съвет мерки за възстановяване на икономиката след настоящата криза; да събира информация за забавените инвестиционни проекти в страната, причините за тяхното забавяне и изготвяне на предложения за нормативни и законодателни мерки за по-бързото им реализиране в България, като се анализира всеки проект; да се възложи да събира информация от банките кои кредитополучатели ще са най-затруднени да обслужват кредитите си и до каква степен. Информацията след това е необходимо да се агрегира на макрониво.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново