Цани Попов встъпи в длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура

Публикувано на пн, 23 Мар. 2020
705 четения

Прокурор Цани Попов встъпи в длъжност като заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна  прокуратура – Велико Търново. Той е назначен на длъжността от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с единодушно решение, по предложение на окръжния прокурор Христо Христов. Актът за встъпване беше подписан днес в присъствието на Христо Христов – административен ръководител и окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново..

Прокурор Цани Попов има 22 години юридически стаж. Започва работа през 1997 г. като прокурор в Районна прокуратура – Горна Оряховица, като през 2009 г. е командирован на длъжност „прокурор в ОП- В. Търново“.  От 2012 г. след проведен конкурс, с решение на ВСС, е назначен за прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, а от днес е заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор. Има ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. През 2016 г. със заповед  на главния прокурор на България е поощрен с отличие „Служебна благодарност“ и грамота, и с предметна награда.

Прокурор Цани Попов има значителен професионален опит. Работил е само като прокурор, последователно е повишаван в ранг и длъжност. Той се ползва с авторитет сред прокурорите и съдебните служители. Бил е председател на Комисията по професионална етика. В работата си прокурор Попов е всеотдаен, принципен, дисциплиниран и поддържа отлични колегиални отношения.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново