Тестват сирените на фирма в Горна Оряховица

Публикувано на ср, 9 сеп. 2020
345 четения

На 11 септември за времето от 11.00 ч. до 11.30 ч. ще бъде тествана Локалната система за ранно оповестяване на територията на производствена и складова база на “КонтинВеСт” ООД в Горна Оряховица. Проектът на фирмата се реализира в изпълнение на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти по чл. 35 от Закона за защита при бедствия, изграждат и поддържат локални системи за оповестяване на населението, съгласувано с МВР, и имат задължението да ги интегрират към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.
При тестването на Локалната система за ранно оповестяване на “КонтинВеСт” ООД на 11 септември за времето от 11.00 ч. до 11.30 ч. ще бъдат излъчвани акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.
Информацията е от дирекция “Комуникационни и информационни системи” на МВР с цел недопускане на стресови ситуации и паника сред населението.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново