Тенденциите за развитие на образованието по жп транспорт обсъждаха в Г. Оряховица

Публикувано на пн, 25 Ное. 2019
46 четения

ПГ по жп транспорт “Н. Вапцаров” в Горна Оряховица беше домакин на кръгла маса за професионалното образование и обучение в областта на железопътния транспорт. По време на форума бяха обсъдени перспективите и тенденциите за развитие на професионалното образование и обучение в областта на железопътния транспорт. Беше дискутирана и необходимостта от кадри за железопътния транспорт на регионално и национално ниво.
На срещата присъстваха представители на професионалните гимназии по железопътен транспорт от Горна Оряховица и София, държавни институции и ведомства, Регионалното управление на образованието във Велико Търново, Община Горна Оряховица, ръководители на железопътни поделения, ръководители “Човешки ресурси” на Поделение за пътнически превози, Поделение за товарни превози и ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” и др.
Всички участници изразиха тревога от все по-малкия брой ученици, които заявяват желание за обучение по основните железопътни специалности и необходимостта от поставяне на проблемите пред Министерство на транспорта и Министерството на образованието и науката. Те се обединиха около желанието за тясно сътрудничество между бизнеса и образованието и подкрепа при изпълнението на план-приема за следващата учебна година.
Представиха се стипендиантски програми и добри практики за подкрепа на учениците, които се обучават по железопътни специалности и професионалната им реализация. Коментираха се възможности за откриване на нови, актуални специалности, съобразени със съвременните и все по-бързо променящите се изисквания.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново