“Арсенал”- шанс и място за отговорни и мотивирани хора

Публикувано на пн, 26 ян. 2015
1632 четения

Поради сериозно увеличения обем на поръчки за световния пазар и сключените за това дългосрочни договори с перспектива от 3 до 5 години, най-голямото предприятие от Военно-промишления комплекс в България – “Арсенал” АД, предлага сериозни шансове за реализация на мотивирани, отговорни и работливи хора от цялата страна.
Сериозно увеличеният обем работа води и до увеличено търсене на работна сила в пъти, над предлагането в община Казанлък и съседните ѝ населени места.
Фирмата търси основно машинни инженери, инженер-химици, енергетици, инженер производство, технолози, конструктори, монтажници боеприпаси, шлосери, стругари, оператори на машини с ЦПУ, работници в производството, както и други позиции, изискващи професионална квалификация. За работа могат да кандидатстват работници и специалисти от Старозагорска и Великотърновска област, районите на Калофер, Карлово, Габрово, Ловеч, Троян, Добрич, Пловдив, Сливен, както и от по-отдалечените градове. Казанлък е на едно от водещите места в страната по заетост на работна ръка, предвид множеството предприятия в отрасли машиностроене, текстил, информационни технологии, туризъм, фармация и други.
На кандитстващите за работа в “Арсенал” се предлага сигурна работа години напред, по-висока от средната работна заплата в икономическа дейност “Преработваща промишленост”, сектор “Машиностроене” за страната, ваучери за храна, професионално обучение, стипендиантска програма и кариерно развитие.
Работещи семейства с деца могат да се възползват и от услугите на фирмената детска градина, която е една от най-добрите в региона по отношение работата по европейски програми и проекти и прилагаща иновативни методи в обучението и творческото развитие на децата.
“Арсенал” предлага солидна социална политика на фирмата, изразяваща се не само във ваучери за храна, налична спортна база и здравен център, а и възможности за безплатни почивки във ведомствената почивна база в Несебър.
Считано от 1 януари 2015 година, се увеличават с 10 % основните месечни трудови възнаграждения на всички заети във фирмата. Увеличението е поредно, в рамките само на няколко месеца, след като през септември са увеличени с 20 и повече процента трудовите възнаграждения на инженерно-техническите кадри във фирмата. Сред бонусите за работещите в специфичните производства е парична компенсация за отдалеченост, както и безплатен транспорт по направление големите населени места в община Казанлък и отдалеченото работно място. От 1 януари 2015 година се увеличават и тарифните ставки за работещите на норма в дружеството.
Подробна информация за предлаганите работни позиции във фирмата могат да се намерят на официалния сайт на “Арсенал” – www.arsenal.bg , както и в специализирани сайтове за предлагане на работа в България.
Запитвания, CV и заявления за работа могат да се изпращат и на email: kadri@arsenal-bg.com

loading...
Пътни строежи - Велико Търново