Предлагат наградата “В. Търново” да се връчва три пъти в годината

Публикувано на чт, 11 май 2023
118 четения

Наградата “В. Търново” да се връчва ежегодно по повод празника на старата столица 22 март, Деня на Независимостта – 22 септември, и Деня на народните будители – 1 ноември. Това е посочено в едно от предложенията за изменение и допълнение на Наредбата за символите и наградите на Община В. Търново, внесена от кмета Даниел Панов.
Мотивите за промяната са, че в момента отличието се връчва веднъж годишно, като специализираната комисия е затруднена при вземането на решения от ограничението окончателните номинации да са само две. Предлаганите изменения целят да осигурят възможност по подобаващ начин да бъде изразено уважение и признателност към хората с високи заслуги към обществото и да послужи като стимул на останалите да работя за благоденствието на старата столица, се посочва в предложението.
За наградата ще бъдат номинирани представители от всички области в духовната и материалната сфера, постигнали безспорни успехи с широка обществена значимост, както и изявени личности във връзка с кръгли годишнини от рождението им.
Номинациите ще се правят съответно до 15 март, 15 септември и 25 октомври. Специализираната комисия ще разглежда на закрито заседание постъпилите предложения, като чрез тайно гласуване и мнозинство повече от половината от присъстващите ще излъчва наградените в двете категории. Допуска се присъждането на повече от една награда във всяка от тях.
Другото предложение за промяна в наредбата е на председателя на местния парламент Венцислав Спирдонов във връзка със званието “Почетен гражданин на град В. Търново”.
Номинации за званието се внасят до председателя на Общинския съвет от физически и юридически лица, кмета на Общината и общинските съветници до края на месец януари, а на редовно заседание през февруари ще бъде гласувано от общинските съветници. Решението обаче ще се взима с тайно гласуване, взето с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Мотивите за предлаганите промени са, че по този начин ще се запази стойността на званието като най-високото отличие и ще бъдат преодолени някои недостатъци, констатирани в практиката по прилагане на действащата наредба.
Двете предложения са публикувани на страницата на Общината за мнения и препоръки от страна на граждани. След изтичането на законовия срок от 30 дни, при наличието на предложения те ще бъдат систематизирани преди приемането им от Великотърновския общински съвет.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново