Първата безплатна електронна платформа за училищата представи РУО – В. Търново

Публикувано на сб, 21 ян. 2023
1129 четения

Kръгла маса за представяне на първата безплатна национална единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) „Дигитална раница“ се проведе в сградата на Областна администрация В. Търново.  Платформата е напълно безплатна за учителите и учениците, като достъпът до нея се осъществява на интернет адрес: https://edu.mon.bg/ с акаунта на ученика в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в НЕИСПУО. Тя предлага богат набор от дигитално образователно съдържание под формата на уроци за ученици от 1 до 12 клас, каталог на образователни ресурси със свободен достъп, бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи, домашни, оценки, присъствия – всичко на едно място. Поставя се фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик и се предоставят лицензи за MozaBook, осигурени от МОН в рамките на проекта за цялата образователна система и достъпни посредством @edu.mon.bg акаунти. В допълнение, платформата позволявана на учителите да създават свое съдържание, като по този начин обогатяват библиотеката й, предлагайки интересен и разнообразен учебен материал. ЕЕПОУС служи и като информационен портал за родители, поясниха от РУО във В. Търново.

Форумът бе открит от инж. Розалия Личева, началник на Регионално управление на образованието в старата столица, а областният управител инж. Георги Гугучков поздрави участниците в него – 160 директори, зам.-директори и учители от 78 училища в областта.

„Пандемията ускори рязко дигитализацията на живота във всички аспекти и най-силно засегна образованието. Поздравявам ви, че много бързо и сравнително безпроблемно, преди три години, преминахте към технологиите за обучение и преподаване, така че децата да не губят знания и умения. И преди пандемията, беше ясно, че в съвременното училище все повече ще се използват интернет, електронни дневници, интерактивни дъски, лаптопи и таблети. По този начин дигитализацията става средство за по-ефективно общуване и преподаване като активно ангажира вниманието на учениците.В това аз виждам смисъла на проекта „Образование за утрешния ден“  и Единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница““, каза инж. Гугучков.

Освен представянето на платформата „Дигитална раница“ от Яни Геджебелиев, който е един от нейните разработчици и мениджър „сектор образование“, на кръглата маса се отчетоха реализираните проектни дейности на областно ниво и постигнатите резултати, както и получената обратна връзка от участниците в проекта.

Платформата е разработена по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново