Обявиха прием за вакантни длъжности в доброволния резерв

Публикувано на ср, 13 ян. 2021
325 четения

Със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов са обявени вакантни длъжности за Военновъздушните сили и Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.
Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания: да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство, да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв, да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Важно е още срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание “уволнение”. Към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв на кандидатите, които са войници или военни, трябва да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв: за войници – 55 години; за сержантите (старшините), офицерските кандидати, младшите офицери и старшите офицери – 60 години; за офицерите с висши военни звания – 65 години.
Желаещите не трябва да са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
До 29.10.2021 г., кандидатите да подадат документи във Военно окръжие – В. Търново, ул. “Никола Габровски” № 42А, тел. 062 620 400.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново