Обновяват Централния пазар във Велико Търново

Публикувано на пн, 17 юни 2019
4568 четения

Централният пазар във Велико Търново предстои да бъде преобразен в нов модерен облик. Проектът за реализация на IV етап от реконструкцията ще бъде разгледан по време на редовното Общо събрание на съдружниците в “Пазари – Велико Търново” ООД на 28 юни. На него ще присъства и представител на Общината.
Оптимизираният проект на арх. Пламен Иванов за обновяване на пазара е одобрен още през март т. г. от Експертния съвет по устройство на територията към Общината. Той предвижда съвременни модули за плодове и зеленчуци, повече паркоместа и осигуряване на по-добри условия за производителите и търговците. Запазват се сега действащата организация на откритите търговски площи – ръкавите север и юг, както и централната пешеходна ос от главния вход през хале център и пазарен площад до сграда Етап III и ул. “Любен Каравелов”.
През декември 2017 г. на Общото събрание на дружеството, в което Община В. Търново притежава 49 % от капитала, бяха взети решения за IV етап от реконструкцията на пазара. В хода на изпълнение на решението и направения анализ на показателите и функционалните връзки на одобрения идеен проект е констатиран недостатъчният брой на паркоместата спрямо застроената площ на подземното ниво поради едноредовата организация на паркинга в сектора към бул. “България”, както и недостатъчна функционалност и удобства в организацията на движението. В тази връзка проектантът арх. Пламен Иванов предлага оптимизиран вариант на проекта за реконструкция на пазара, която ще бъде извършена поетапно. Новата сградна разгъната застроена площ е 7044 кв.м, от които застроената площ на подземния паркинг е 3161 кв.м (за 83 превозни средства, от които 7 за бусове), покривният паркинг е 941 кв. м (за 25 автомобила) или общо 108 паркоместа. Застроената сградна площ на надземните нива (0 и 1+) е 2941 кв.м, наемните площи на магазините на ниво 0 – 814 кв.м, а на офисите и услугите на ниво 1+ са 1035 кв.м.
Ниво 0 включва магазини, търговски обекти, модули за цветя и бърза закуска. Търговските маси ще са 90 броя. Предвижда се реконструкция на хале-центъра, а ниво 1+ включва 10 офиса и 6 обекта за услуги, кафе-тераса над централния вход и офиси за управление.
След изготвянето на работния архитектурен проект и количествено-стойностната сметка към него, преди внасянето му за одобрение и издаване на разрешение за строеж, ще бъде свикано ново Общо събрание на съдружниците.
Весела БАЙЧЕВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново