Фирма иска да прави биотор от пепел от изгаряне на слънчогледови люспи

Публикувано на чт, 12 ян. 2023
905 четения

Великотърновска фирма планира да изгради инсталация за производство на биотор от пепел от изгаряне на слънчогледови люспи. Инвестиционното намерение е на „Грийн Съркъл Биотех“ ООД, а инсталацията ще бъде изградена в Полски Тръмбеш. За него са уведомени Регионалната екоинспекция и Община Полски Тръмбеш.
Основната цел на инвестиционното предложение е преработка и оползотворяване на неопасни отпадъци – отпадъчна пепел, която се генерира при изгаряне на слънчогледовата люспа, в резултат на което се получава краен продукт – висококачествен почвен подобрител. Предвиденият капацитет на инсталацията за производство на биотор ще бъде до 5 t/h, при средно 200-250 работни дни годишно. При така описаната технологична схема, по която протича производственият процес за получаване на биотор, не се генерират отпадъци.
Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот, който се намира на ул. „Индустриална“ в Полски Тръмбеш. В имота има съществуващи две промишлени сгради със застроена площ, съответно 925 кв. м и 391 кв. м, в които ще бъде изградена инсталацията.
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост.
Имотът не попада в границите на защитена територия, както и в границите на защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“, посочват от Регионалната екоинспекция.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново