Започва реконструкцията на довеждащия водопровод до село Хаджидимирово

Публикувано на чт, 21 мар. 2024
201 четения

Започват дейностите по реконструкция на довеждащ водопровод от “Гиглик 1” до черпателен резервоар в сeло Хаджидимитрово, община Свищов. Ремонтните дейности са на стойност 1,1 млн. лв. и са осигурени по Закона за държавния бюджет за Инвестиционната програма на община Свищов.
Изпълнението на строително-монтажните работи по изготвения технически инвестиционен проект включват подмяна на достигащ гравитачен водопровод от дренаж “Гиглик 1” до съществуващ изчерпателен резервоар извън регулационните граници на селото, с което се цели преустановяването на аварии и увеличаване на водното количество за населеното място. Новопроектираният доставящ водопровод е с обща дължина на трасето – 4134 м и е предвидено да бъде изграден от полиетиленови тръби с висока плътност, предназначени за работно налягане 10 атм. Срокът на изпълнение е 4 месеца.
Село Хаджидимитрово е едно от населените места в община Свищов, чиито жители са системно подложени на режим на водата и безводие през лятото. Изцяло амортизираната водопреносна мрежа изисква огромен финансов ресурс, с който общината не разполага, но действията, които общинската управа предприема през последните няколко години за поетапна подмяна и ремонт на ВиК инфраструктурата, показват загриженост към хората и последователни усилия за създаването на нормални условия за живот.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново