В Горна Оряховица обсъдиха три концепции за интегрирани териториални инвестиции

Публикувано на ср, 20 мар. 2024
159 четения

Три Концепции за интегрирани териториални инвестиции, разработени от Община Горна Оряховица и преминали успешно етапа на проверка за административно съответствие и допустимост, бяха подложени на обществено обсъждане.
На обсъждането присъстваха кметът Николай Рашков, зам.-кметът по бюджет и финанси Даниел Божанков, началникът на отдел “Икономическо развитие” Петя Комитова, експерти от администрацията, неправителствени организации, граждани, заинтересовани лица.
Зам.-кметът Даниел Божанков изрази мнение, че подадените за одобрение миналата есен концепции на Община Горна Оряховица са много добре разработени. “Идеята е целият район да бъде обновен, програмата обхваща доста сериозен ресурс”, подчерта той.
Интегрираният териториален подход за инвестиране на европейски средства е основен за програмния период до 2027 г. Концепциите съдържат проектни идеи за дейности, които в комбинация помежду си ще допринасят за развитието на региона.
Представената комбинирана концепция за междусекторна система е в партньорство Индустриален парк “Ряховец” ЕАД, Агенция “Пътна инфраструктура”, ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, “Континвест” ООД, “Захарни заводи” АД, Професионална гимназия по хранителни технологии “Проф. д-р Асен Златаров” и “Захар” ЕАД. Тя предвижда изграждане и на Индустриален парк “Ряховец” до летището, транспортна достъпност, развитие на Северната и Източната промишлени зони на Горна Оряховица.
Предвижда се изграждане на ул. “Христо Ботев”, като връзка между Индустриалния парк и път III 514, както и връзка с летището и очаквания терен на Интермодален терминал. Улицата трябва да отговаря на изискванията за товароносимост и да включва изграждане на спирка за градски транспорт.
Сред инфраструктурните планове, които концепцията включва, е и изграждане на Северен обходен път и осигуряване на бърза връзка с главния републикански път I-5 и бъдещо трасе на АМ “Хемус”. Ако концепцията получи подкрепа и одобрение, ще бъдат извършени реконструкции на ул. “Св. княз Борис I”, ул. “Македония”, ул. “Моско Грънчаров” и ул. “Антон Страшимиров” и на парк “Никола Петров”.
С инвестиции по същата концепция се предвижда обновяване на образователната среда на Професионална гимназия за хранителни технологии “Проф. д-р Асен Златаров” и закупуване на автобус, изграждане на ново складово хале, на фотоволтаична инсталация и др.
Втората представена концепция обхваща бизнес и предприемаческа екосистема, заедно със здравно-социална такава. Предвижда се нова медицинска апаратура за МБАЛ “Св. Иван Рилски”, изграждане на нови обекти за социална грижа, нови производствени бази, реконструкция на общински пазар Горна Оряховица и ремонтирани пътни отсечки между населени места в общината. Предвижда също улични ремонти и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Г. Оряховица между улиците “Мано Тодоров” и “Хр. Смирненски”, с предвидена към него техническа инфраструктура, тротоар, велоалея, улично осветление и видеонаблюдение.
Ако концепцията получи финансиране, реализирането на заложените проектни идеи ще се извършва в партньорство между Община Горна Оряховица, МБАЛ “Св. Иван Рилски”, Сдружение “Мария” – Г. Оряховица, “Общински пазари” ЕООД, “Ес ленд” ЕООД, ДП НКЖИ.Намаляване на замърсяването на въздуха в община Горна Оряховица, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда, предвижда третата концепция, подложена на обществено обсъждане. Целта е намаляване наднормените нива на фини прахови частици.
Предвиждат се инвестиции в поливни системи и в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път – изграждане на зелени пояси, залесяване, затревяване и др.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново