Започна данъчната кампания в Павликени

Публикувано на чт, 25 ян. 2024
130 четения

Данъчната кампания на Община Павликени по събиране на местните данъци и такси за 2024 г. започва официално от 25 януари. Лично кметът инж. Емануил Манолов посрещна първите десет граждани, които дойдоха в отдел „Бюджет и местни приходи“, за да платят дължимия налог. Всички те получиха подаръци и сувенири от Общината.
Първа пред гишетата тази сутрин беше 70-годишната Соня Крънчева.
В следващите дни данъчно задължените лица ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради, таксата за битови отпадъци и данък върху моторните превозни средства. Начините за плащане и банковите сметки също ще бъдат посочени в съобщенията.
Съгласно Закона за местните данъци и такси, данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху моторните превозни средства се събират на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври. Всички данъчнозадължени лица могат да платят своите задължения с 5 процента отстъпка, ако внесат пълния размер в срок до 30 април.
Данъчнозадължените лица могат да заплатят дължимите данъци и такси на каса в отдел „Бюджет и местни приходи“, ул. „Съединение” ?4, в брой и чрез ПОС терминал, във всички банкови клонове чрез банков превод по сметка на Общината, в офис на „Изи пей“ АД, с iCard или чрез пощенски запис. Те могат да наредят плащането и по електронен път, ако разполагат с електронно банкиране към банковите си сметки.
Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на Община Павликени. За целта е нужно лицето да въведе ПИН код. Услугата за издаването му е безплатна и се предоставя от общинската данъчна служба.
Новост от тази година е, че в сайта на Община Павликени гражданите могат да заявят получаване на съобщението за дължимите суми по имейл, вместо на хартия.
През 2024 г. размерите на местните данъци и такси в община Павликени остават без промяна спрямо нивата им от 2023 г.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново