Ясно е кой ще прави пречиствателната станция в Златарица

Публикувано на вт, 15 авг. 2023
2485 четения

Избран е изпълнител за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащи комуникации и канализационен колектор в Златарица. Това е фирма “Вод-Строй” ДЗЗД, която е предложила най-ниска цена за изграждане на съоръжението.
По обявената обществена поръчка кандидатстваха две фирми – “Вод-Строй” ДЗЗД и Обединение “Златарица 23”, като втората фирма е отстранена от участие, тъй като представеното техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия и изискванията на възложителя.
Размерът на финансирането е 3 046 806 лв. без ДДС. Финансирането, което е осигурено от ПУДООС, е в размер на 2 950 000 лв. без ДДС, а останалите 96 806 лв. са от бюджета на Община Златарица. Срокът за изпълнение, даден от избраната фирма, е 534 календарни дни.
“С тази стъпка започваме безпрепятствено решаването на проблема с изграждането на канализация за отпадни води, задоволяваща в пълна степен потребностите на населението в град Златарица”, сподели кметът на общината Михаил Ганев.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново