“Златаришка гора” скара кмет и общински съветници

Публикувано на вт, 12 юни 2018
1461 четения

16 000 дка общински гори се превърнаха в “ябълката на раздора” между кмета на Златарица и група общински съветници. Причината е прието решение на местния парламент от 26 февруари за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност “Златаришка гора” със 100 % общинско участие. За управител на новата структура е назначен инж. Сафет Джебиров. Според решението, предметът на дейност на дружеството е стопанисване и управление, възпроизводство, ползване и опазване на горите на територията на община Златарица, възстановяване на нарушени терени от горския поземлен фонд, озеленяване, ловно стопанство и туризъм и др. Сред идеите са “Златаришка гора” да поеме и дейности като сметосъбиране, снегопочистване и др., извършвани от “външни” фирми. Решението на Общинския съвет е прието с 6 гласа “за”, 4 “против” и 1 “въздържал се”. В него е включено и искането за безлихвен заем в размер на 20 000 лв. На същото заседание е прието предложението за прекратяване на дейността на Структурното звено, което до този момент управлява горите в малката община.
“Причината за учредяване на общинското дружество “Златаришка гора” е, че смятаме, че досегашното управление на горите не е прозрачно и ОбС не получава пълна информация за това, което се случва. Имаме съмнения, че от 10 г. на търговете за дърводобив се явяват фирми, зад които стоят едни и същи лица”, заяви Стефан Бранзелов – председател на ОбС в Златарица.
Приетото решение за “Златаришка гора” е върнато от кмета за преразглеждане, след което отново е прието от местния парламент. Кметът на Златарица Пенчо Чанев оспорва решението пред областния управител проф. Любомира Попова и подава жалба в прокуратурата. От Областна администрация отменят само две точки от решението на ОбС – искането за предоставяне на безлихвения заем и за предоставянето на две общински помещения за безвъзмездно ползване за офис на новоучреденото дружество. В останалата част решението не е отменено. Заради направените корекции решението на съветниците е променено с искане на лихвен заем за същата сума – 20 000 лв. за срок от 20 месеца.
Казусът със златаришките гори стига и до Административния съд във В. Търново, който се произнася в полза на общинските съветници. За това кметът Пенчо Чанев подава жалба до Върховния административен съд, но решение на магистратите все още няма.
“За управител е назначен човек, който няма нужната квалификация. Според изискванията той трябва да е магистър с поне 3 г. стаж по специалността. Освен това в решението на Общинския съвет не е упоменато чия собственост са горите, които ще се секат и как ще се разпореждат с тях. Има толкова много неясноти, които пораждат съмнения, че тези гори ще бъдат сечени в нарушение на закона”, заяви кметът на Златарица Пенчо Чанев. Той е категоричен, че всяка година Общината е на печалба, което показва, че горският фонд се управлява добре. И посочи, че през последните години масивите са се увеличили от 11 000 на 16 000 дка, а от тях в местната хазна ежегодно постъпват средства, с които се разплащат проектите, по които работи Общината.
“Хората в Златарица досега не са оставали без дърва. Осигуряваме безплатно дърва за детската градина, старческия дом, за читалището, а сега тези структури ще трябва да плащат на търговското дружество. Не е ясно и на какви цени ще се продават дървата”, каза още кметът Чанев. Относно искания заем той е категоричен, че Общината няма право да дава нито лихвен, нито безлихвен заем.
“Ние искаме този заем за кратък период със съответния лихвен процент. Относно обвиненията, че не отговарям на условията, това не е вярно. Имам 10 години стаж като горски надзирател в ДГС “Болярка” и съм със завършено висше образование за лесовъд. В момента следвам магистратура в Лесотехническия университет в София. Аз съм назначен като управител на ЕООД, а не като ръководител на горско стопанство, за който изискването е да е магистър, съгласно Закона за горите”, заяви за “Янтра ДНЕС” инж. Сафет Джебиров. Относно обвиненията, че ще оставят хората без дърва, обяснява, че от години не се правят списъци за местното население, а всички общински гори се отдават на юридически лица, които изрязват дървесината и я отдават на местното население. И допълва, че на 29 март са подадени сигнали до Окръжна прокуратура – В. Търново, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция по горите с искане за извършване на проверка за разпореждането с горския фонд на Община Златарица. Към момента все още няма отговори от компетентните институции по казуса със златаришките гори.
Весела БАЙЧЕВА
сн. Даниел ЙОРДАНОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново