В Златарица изграждат модерна пречиствателна станция за отпадни води

Публикувано на чт, 12 апр. 2018
365 четения

В Златарица ще бъде изградена модерна пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с комуникации и довеждащ канализационен колектор, потвърди инж. Галина Славчева от администрацията. Софийска фирма подготвя идейния проект на екосъоръжението и проектирането е на финала, уточни инж. Славчева.
Екосъоръжението ще бъде изградено на общински терен, който се намира в кв. 9а на Златарица, а площта на станцията ще бъде 5865 кв. м.
Капацитетът на ПСОВ е съобразен с броя на жителите в Златарица, като се предвижда екосъоръжението да заработи през 2019 г. Технологичната схема предвижда съвременни методи за механично и биологично пречистване на отпадните води с елиминиране на въглеродната замърсеност. Технологичните процеси са напълно автоматизирани и при контрол на съответните параметри работата се пренастройва в определен режим.
При механичното пречистване се отстраняват по-грубите вещества от водата, които се обработват в хидратна вар и се събират в контейнери. Пясъкът, който се отстранява от отпадната вода, се извозва на определеното от общината място или се използва при пътно-ремонтни работи. След това започва биологично пречистване на водата в биобасейн. Предвиден е вторичен утаител, чрез който се постига пречистване до 98 %. Накрая пречистената вода ще се зауства в близката река.
Надяваме се с изграждането на ПСОВ да се подобри екологията и жизнената среда на Златарица. Това ще въздейства положително и върху здравето на хората. От друга страна, ще се създадат нови работни места по време на строителството, а и след това при обслужване на пречиствателната станция, коментира инж. Славчева. Тя допълни, че все още не е ясна точната сума на инвестицията, която според нея никак няма да бъде малка.
Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново