Търсят изпълнител за изграждане на пречиствателна станция в Златарица

Публикувано на чт, 8 сеп. 2022
312 четения

3,5 млн. лв. са предвидените средства за изграждане на пречиствателна станция в град Златарица. От Общината вече са обявили обществена поръчка за избор на изпълнител, а средствата се очакват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Те бяха одобрени с решение на Управителния съвет на ПУДООС на 20 май т. г. и са за изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и довеждащ канализационен колектор.
Работният проект за проектиране и изграждане на ПСОВ изцяло приема изчислените оразмерителни водни количества и замърсителни товари на вход станция, които са заложени като изходни данни в проведената обществена поръчка за изготвяне на работен инвестиционен проект. Механичното и биологично стъпало, както и третиране на излишните утайки, включват основните заложени в изготвения и одобрен ПУП – ПЗ сгради, резервоари и технологични съоръжения.
Според последните екологични изисквания и тенденция в областта на пречистване на отпадъчните води не се предвиждат проектиране и изграждане на изсушителни полета за обезводняване на излишни утайки, което е по-стар и неефективен метод. Също така той е свързан с отделяне на неприятни миризми и трудна експлоатация. Също така с оглед близостта на жилищни постройки е неефективно и недопустимо от санитарно-хигиенна гледна точка, посочват от Общината. В работния проект се предвижда силоз с по-голям обем за съхраняване на излишната утайка, както и лентова филтърпреса за обезводняването ѝ. За резервно и по-продължително съхранение на обезводнената утайка ще има специална площадка в североизточната част на генералния план на ПСОВ, където ще се съхранява в контейнери, преди да бъде извозена.
Крайният срок за подаване на оферти по обявената обществена поръчка е 3 октомври. От Община Златарица посочват, че за изпълнението на процедурата е осигурено частично финансиране в размер на 96 806 лв. без ДДС и те са от общинския бюджет. Размерът на частично неосигуреното финансиране е 2 950 000 лв. без ДДС. Предвид това, че при откриване на процедурата има частично неосигурено финансиране, изпълнението на СМР, ще бъде отложено до момента на осигуряване на средствата от ПУДООС или други източници, допълват от местната администрация.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново