Община В. Търново все още е далеч от реализацията на втория воден цикъл

Публикувано на пн, 3 февр. 2020
205 четения

Реализацията на т. нар. втори воден цикъл за В. Търново все още е далеч и си остава на фаза прединвестиционно проучване. Това стана ясно по време на заседанието на Общинския съвет миналата седмица след питане от страна на Валерия Дончева. Повод за него беше обявената през лятото на миналата година от трибуната на местния парламент информация, че е планирано подобряване на отводнителната система на града с реализацията на проект за втори воден цикъл. “Темата няма само битов аспект, тя е важна от гледна точка на екологичните норми, важна е заради качеството на живот на населението и не на последно място за това как разходваме един от най-ценните ресурси, а именно водата”, заяви Валерия Дончева.
Проектът за интегриран воден цикъл – реконструкция на градска пречиствателна станция за отпадни води и канализационна и водопроводна мрежа беше одобрен с решение от август 2013 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда”. “Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоствена, е в размер на 38 153 162 лв. Проектът се очаква да бъде част от регионалното прединвестиционно проучване на консолидирания регион Велико Търново и ще бъде финансиран по ОПОС 2014-2020. Отложената във времето реализация на проекта е следствие на консолидацията на двата действащи ВиК оператора – “Йовковци” и “ВиК Свищов”. Проектът включва изграждането на колектор “Дълга лъка”, колектор “Бузлуджа-юг”, Западна промишлена зона, “Бояджийски чешми”, “Опълченска”, реконструкция на ВиК мрежа по улиците “Мизия”, “Тракия”, “Момина крепост”, “Трети март”, “Средна гора” и реконструкция на пречиствателното съоръжение на водите във Велико Търново”, заяви кметът Даниел Панов. Той обясни, че проектът е преработван и одобрен, но в момента все още е на етап прединвестиционно проучване, което се прави от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За изпълнението му се ангажира още бившият министър Лиляна Павлова при едно от посещенията си в старата столица през 2016 г., но от тогава досега на практика развитие по проекта няма.
Единствено на ул. “Опълченска” и бул. “България” се очаква да бъде подменена скоро подземната инфраструктура и водопроводната мрежа при изпълнението на два проекта на Общината. Единият е за интегрирания градски транспорт, а ремонтът на “Опълченска” ще бъде направен по проект, финансиран по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново