НАП продава производствена база за 1,3 милиона лева

Публикувано на пн, 11 мар. 2024
7391 четения

НАП продава с тайно наддаване за 1,3 млн. лв. производствен имот с площ по документ 45 декара, а по скица УПИ I с площ 44 426.00 кв.м и УПИ II за газстанция с площ 574.00 кв.м в квартал 113 по плана за земеразделяне в Долна Оряховица.
Базата си намира на ул. “Недевска” № 1, разположена е в регулационните граници на града в близост до входа му. Включва девет броя сгради: портиерна, главен склад, две административни сгради, авторемонтна работилница и склад, бронзолеярен цех, ел. подстанция, помпена станция и цех екипировка.
Имотът е с вещни тежести – възбрана по изпълнително дело № 20197250401165 от 01.04.2020 г. на ЧСИ.
Първоначална цена на недвижимия имот ведно с построените върху него сгради е 1 330 092,50 лв. Търгът е насрочен за 20.03.2023 г. от 14.30 ч. Ще се проведе в сградата на ТД на НАП София на ул. “Триадица” № 2.

Огледът на недвижимия имот ще се извършва всеки присъствен ден от 8 до 14 март от 10.00 часа до 16.00 часа на адрес: гр. Долна Оряховица, ул. “Георги Измирлиев”/“Недевска” № 1 след предварителна уговорка с публичния изпълнител, служ. тел – 02/58595461.
Препоръчително е в посочения срок лицата, които проявяват интерес, да извършват оглед на предлагания за продажба недвижим имот.
Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, ул. “Триадица” № 2, ет. 6 всеки присъствен ден от 8 до 15 март от 09.00 часа до 16.30 часа или по пощата.
Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да бъде нареден до 15.03.2024 година в банкова сметка IBAN: BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF в УниКредит Булбанк АД.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново