Над 1/3 от абонатите на визуален реален отчет, преминават на дистанционен, защото е удобно и сигурно.  

Публикувано на ср, 2 Ное. 2022
254 четения

Поради пандемията и нуждата от ограничаване на контактите много топлофикации въведоха възможност за извършване на самоотчет на топломери и водомери за абонатите на реален визуален отчет и преустановиха посещенията на инкасатори с цел запазване на здравето на клиентите и служителите. Едно от дружествата, които избра този метод на събиране на данните за потреблението на клиентите, бе Топлофикация Велико Търново.

От пролетта на 2020 година до сега, по време на извънредна епидемиологична обстановка, дружеството предоставя възможност на абонатите си да диктуват на служителите показанията на своите уреди за дялово разпределение по телефона или да ги изпращат по електронната поща.

По данни, събирани от експертите на Топлоофикация Велико Търново, всеки месец от дистанционния отчет са се възползвали близо 750 клиента, което е около ¼ от всички абонати.

Но каква е алтернативата?

Алтернативата, при която се избягва посещението на инкасатор вътре в жилищата на клиента, се осигурява с монтажа на уреди за дялово разпределение с дистанционен отчет. С модерните устройства отчетът на показанията на всеки уред се извършва отново от инкасатор, но от разстояние без влизане в имота на абоната и по този начин се избягват ненужните контакти, а и неудобството за хората да чакат посещение от инкасатор в точно определен ден в точно определен час, който не винаги е удобен за тях. В тази връзка дистанционният отчет на индивидуалните водомери, топломери и електронни разпределители осигурява удобство за клиентите, които са избрали модерния метод за отчет на потреблението. Освен това ни осигурява правилно калкулирани фактури като с новите устройства се намалява и възможността за човешки грешки от невнимание или поради бързане.

По данни на Топлофикация Велико Търново за новия отоплителен сезон още около 230 топлоснабдени жилища ще преминат към дистанционен отчет, инсталирайки модерните уреди.

Топлофикация Велико Търново като топлинен счетоводител предлага монтаж и конкурентни цени за уреди за дялово разпределение още от 2012 година. До момента значителна част от абонатите се отчитат дистанционно, заменяйки морално остарелите уреди за дялово разпределение, осигуряващи единствено визуално отчитане, с модерните устройства с функция за снемане на показанията от разстояние.

Преминаването към дистанционен отчет на потреблението на топлинна енергия и вода е задължение на всички европейци, регламентирано чрез специална директива. Всички уреди за дялово разпределение, използващи остарели технологии в Съюза, трябва да бъдат подменени до 01.01.2027 год.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново