Микро, малки и средни фирми ще могат да разработват иновации с европейски средства

Публикувано на ср, 3 апр. 2024
114 четения

До 15 май 2024 г. микро, малки и средни фирми могат да кандидатстват за европейско финансиране за разработване на иновации в различни сфери на икономиката. Безвъзмездната финансова помощ ще се отпуска по процедура „Разработване на иновации в предприятията“  по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г.

В тази връзка на 8 април 2024 г. (понеделник) от 11.00 (с регистрация от 10.30 ч.) в Голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе информационен ден за представяне на процедурата. Подробностите по нея ще бъдат разяснени от експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК), към Министерството на иновациите и растежа (МИР).

От безвъзмездната финансова помощ ще могат да се възползват микро, малки и средни предприятия (МСП), дружества с до 3000 служители и средна пазарна капитализация, регистрирани до 31.12.2020 г. Големи компании и фирми също могат да кандидатстват, но единствено в партньорство с МСП.

Процедурата е с общ бюджет от 127 млн. лв. Минималният размер на финансирането е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансиране е между 25 и 60 %.

Проектите на кандидатите трябва са насочени към някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Подкрепата е за разработване на продуктови иновации или такива в бизнес процесите, свързани с изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. Ще се финансират още иновации в областта на изкуствения интелект и повишаването на промишления капацитет, облачните изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), комуникационните мрежи, вкл. безжични сензорни мрежи, комуникация или управление. Допустимо е и разработване на ИКТ подходи в машиностроенето, медицината, творческите и рекреативните индустрии, дигитализацията на културно-историческото наследство, телемедицината, блокчейн технологиите, в областта на автономните роботи и системи и др. Финансиране ще могат да получат и дейности по разработване на нови методи за чисто производство, съхранение, преработка и дистрибуция на специфични български съставки и продукти. Също и за разработване на водород-базирани технологии в индустрията, енергетиката, транспорта и бита. Средства ще се отпускат и за иновации в процесите по ин-витро, тъканното инженерство и регенеративната медицина, както и за нови решения в културни и творчески индустрии, като сценични и визуални изкуства, медии, библиотеки и др.

Пълна информация за процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ има в системата ИСУН 2020 (https://shorturl.at/awTW6), където се кандидатства и онлайн чрез модула за електронно кандидатстване.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново