Избраха изпълнители за ремонт на пет спешни центъра в областта

Публикувано на пн, 5 Дек. 2022
1206 четения

След редица неуспешни обществени поръчки от Министерство на здравеопазването определиха изпълнителите на ремонтните дейности за пет филиала на Спешна помощ в област В. Търново. За извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП Елена е определена фирма “Примастрой 21” ООД, чиято оферта е за 481 924 лв. без ДДС. За обновяване на филиалите в Г. Оряховица и Стражица е избрана фирма “Диел Трейд” ЕООД, а стойността на офертата е 443 789 лв. без ДДС. Същото дружество е определено и за ремонтните дейности на филиалите в Павликени и Полски Тръмбеш, за които е предложило цена от 370 332 лв. Изпълнителите са определени на принципа най-ниска предложена цена.
За ЦСМП – В. Търново, обаче отново не е избран изпълнител. По обособената позиция, която предвижда изграждане на нова сграда в двора на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”, са кандидатствали три фирми – “Меаца” ЕООД, ДЗЗД “СЦР Строй Груп” и “Хоризонт – Иванов” ЕООД. Няма избран изпълнител и за филиала на Спешна помощ в Свищов. За позицията са кандидатствали две фирми – “Булстрой 77” ЕООД и Хоризонт – Иванов” ЕООД. Посочените в протокола мотиви за прекратяване на поръчката за двете позиции са, че подадените оферти не са подходящи.
Сагата с планирания ремонт на спешните центрове в областта е от преди повече от две години. На първата процедура през 2020 г. за ремонта на филиалите нямаше кандидат и обществената поръчка пропадна, а за изграждането на новите сгради във В. Търново и Разград, които бяха в една обособена позиция, беше избран изпълнител. Впоследствие здравното министерство се отказа от възлагането на поръчката и през юли м. г. беше пусната нова процедура. Тя обаче беше прекратена през октомври 2021 г. за всички обособени позиции.
В началото на юни т.г. здравното министерство обяви последната обществена поръчка за Северен централен район, чиято прогнозна стойност е за 9,6 млн. лв. без ДДС за общо 15 обособени позиции. Средствата са по проект, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. Парите са двойно повече от първоначално планираните за Северен централен район, предвид поскъпването на строителните материали. За това от Министерство на здравеопазването посочват, че в случай, че дадена обособена позиция е възложена на изпълнител, чието ценово предложение надвишава осигурените средства, остатъкът от необходимите пари ще бъдат допълнително осигурени чрез ресурс по проекта или с национално финансиране. Крайният срок за изпълнение на проекта е до края на следващата година.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново