Близо 44 млн. лв. са реализирани за 4 г. по проекти в община Павликени

Публикувано на чт, 21 сеп. 2023
201 четения

Близо 44 млн. лв. са инвестираните средства по проекти в община Павликени за изминалите четири години, отчете кметът инж. Емануил Манолов в края на своя мандат. Изпълнени са 45 проекта, като 32 от тях са инфраструктурни, а останалите 13 са по т.нар. „меки мерки“.
„Този мандат беше белязан от редица кризи – четири ковид вълни, извънредно положение, повишена смъртност, пет пъти провеждане на избори, служебни правителства, войната в Украйна, бързото повишаване на цените на стоки и услуги. Въпреки несигурността, при нас работата вървеше сравнително ритмично, инвестирахме в инфраструктура, здравеопазване, култура, образование, социални дейности и спорт“, заяви инж. Емануил Манолов.
Сред инвестициите в инфраструктурата са рехабилитацията на пътя Павликени – Дъскот – Паскалевец (10,2 км) и Сухиндол – Павликени – Върбовка (7,9 км) за общо 6,9 млн. лв. Изпълнен е проект за реконструкция на четири улици в града на стойност 1,9 млн. лв. Ремонтирани са улици както в Павликени, така и в населените места в общината. Собствените средства, вложени в тези дейности са 4,4 млн. лв.
Рехабилитацията на водопроводната мрежа на Павликени е сред най-отговорните и сложни проекти, изпълнени в поредица от мандати, отчете инж. Манолов. Първият етап завърши през 2015 г., а вторият беше разделен на 7 подетапа, за които беше осигурено финансиране от ПУДООС и с постановление на Министерски съвет. Завършен е проектът за ремонт на вътрешната водопроводна мрежа в Бяла черква и Караисен на стойност 5,8 млн.лв.
По отношение на безводието, от което страдат 2/3 от селата, са извършени проучвателни сондажи в Караисен, Лесичери и Долна Липница, но за съжаление без резултат, допълни инж. Манолов. Предстои обследване на водопроводната мрежа в други 14 села.
Продължава работата по осигуряване на допълнително водоснабдяване на Върбовка, за което бяха отпуснати 902 929 лв. от МРРБ. Очаква се отпускането и на останалите 50 % от необходимите средства за обекта, който ще бъде завършен до края на годината.
Сключен е и договор за изготвяне на прединвестиционно проучване, включващо хидравличен модел за водоснабдяване на селата Лесичери и Дъскот. Такова проучване се изготвя и за Бяла черква.
Относно подобряване на жизнената среда, инж. Манолов припомни обновяването на парковите пространства, рехабилитацията на зелени площи, спортни и детски площадки. Приет е и Генерален план за организация на движението. Инвестирани са средства за нов паркинг, както и за създаването на малки зони за паркиране в града.
На покрива на плувния басейн беше изградена система от слъчневи колектори, а сградата беше газифициране, като за целта беше изтеглен кредит от Фонд ФЛАГ за 432 000 лв. Инвестицията в съоръженията ще намалят значително разходите за ел. енергия, посочи кмета на Павликени.
Над 120 събития годишно са включени в културния календар на Общината. За обновяване на НЧ „Братство-1884“ бяха инвестирани 1,5 млн. лв. Отделно Историческият музей изпълнява проект за ревитализация на пространството и обновяване на експозициите, който е на стойност 778 796 лв.
951 131 лв. бяха инвестирани в най-голямото училище СУ „Бачо Киро“, като средствата са по Програмата за развитие на селските райони. Също така ПГАТ „Цанко Церковски“ получи статут на център за високи постижения в професионалното образование и обучение, каза още инж. Емануил Манолов. Отделно бяха подобрени условията в училището, а по Плана за възстановяване и устойчивост се очакват близо 6 млн. лв. за ремонт на общежитието към гимназията.
За изминалите 4 г. бяха реализирани редица проекти в сферата на социалните услуги, здравеопазването, околната среда, спорта и други дейности, каза още инж. Еманул Манолов. Общината е подготвила и множество проекти, които ще бъдат завършени през следващите години и са в различен етап на изпълнение. Проектите са за рехабилитация на обществени зони, детски площадки, подмяна на уличното осветление, модернизация на образователната инфраструктура и внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и за ремонт на дома за стари хора.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново