140 места ще има многоетажният паркинг в центъра на В. Търново

Публикувано на пт, 24 мар. 2023
10293 четения

С поне 140 места ще разполага планираният многоетажен полуподземен паркинг, който предстои да бъде изграден в центъра на В. Търново. Той ще е разположен върху терен с площ 1328 кв.м, намиращ се непосредствено от юг на парк “Дружба”. Проектът е задвижен, а инвестиционното намерение е входирано в Регионалната екоинспекция и в Община В. Търново. То е на “Рей-Би-Ас Стройекспорт” ЕООД въз основа на сключен договор от 26 януари 2023 г. между фирмата и Община В. Търново за учредяване право на строеж върху общинския парцел.
В проекта е предвидено изграждане на многоетажен полуподземен паркинг със застроена площ от около 800 кв.м и РЗП около 3500 кв.м. Сградата ще бъде монолитна, със стоманобетонова конструкция, а входът и изходът за автомобилите ще се осъществява от улица “Козлодуй”.
Входът за подземното и полуподземното ниво ще бъде по отделна външна рампа. На първия етаж, на ниво улица, ще се обособят два търговски обекта.
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, посочват от РИОСВ. Самият парцел не попада в границите на защитена територия, както и в границите на защитена зона от екологичната мрежа “Натура 2000”.
От РИОСВ предстои да се произнесат на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Миналата година с решение на Великотърновски общински съвет беше дадена “зелена светлина” на идеята за изграждане на паркинг в централната част на града. За целта беше одобрено организирането и провеждането на публично оповестен конкурс за учредяване правото на строеж върху терена, а кандидатите трябваше да представят идеен проект, съгласуван с главния архитект на Общината. През последните години броят на живеещите в района на Скалния венец се е увеличил неколкократно, което води до проблеми с паркирането. С изграждането на съоръжението се очаква да се регламентира паркирането в района и да бъдат освободени тротоарните площи, които да останат приоритетно за пешеходците, посочват от местната администрация.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново