С близо 50 000 лв. правят кътове за отдих в Златарица

Публикувано на ср, 4 авг. 2021
176 четения

С близо 50 000 лв. предстои да бъдат изградени три къта за отдих в община Златарица. Това стана ясно след подписването в края на юли на още един договор за изпълнение на проект към стратегията за Водено от общностите местно развитие по подмярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” на СНЦ “МИГ общини Елена и Златарица”. Договорът беше подписан от двамата кметове на Елена и Златарица – инж. Дилян Млъзев и Михаил Ганев.
Проектът включва изграждане на три къта за отдих и туризъм на територията на малката община. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 48 398 лв.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново