Правят пречиствателна станция в Златарица с 3,5 млн. лв.

Публикувано на вт, 31 май 2022
214 четения

С 3,5 млн. лв. ще бъде изградена пречиствателна станция в град Златарица. Това съобщи кметът на Общината Михаил Ганев. С решение от 20 май на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), единодушно е прието отпускането на безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 540 000 лв. с ДДС за реализация на проекта за изграждане на ПСОВ Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор.
“Това, разбира се, е първа, но може би най-важна стъпка към реализацията на отколешната мечта на всеки един от нас – да живеем и работим в един истински развит град, с необходимата инфраструктура, като същевременно пазим природата чиста. На всички е ясно, че изпълнението на проекта е основа за поетапното доизграждане и присъединяване на канализационната система на гр. Златарица. Точно по тази причина пречиствателната станция беше изведена като приоритет в настоящият ми мандат”, заяви Михаил Ганев. И допълва, че близо половин век след обявяване на Златарица за град, населеното място ще се нареди достойно до градовете с напълно развита инфраструктура, задоволяваща в пълна степен потребностите на населението.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново