Община Златарица търси да назначи следните специалисти

Публикувано на ср, 22 юни 2016
1599 четения

О Б Я В А
Община Златарица търси да назначи следните специалисти по трудово правоотношение на пълен работен ден в общинска администрация Златарица:
Специалист “Общинска собственост” – сключване на срочен трудов договор съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
– Минимална степен на завършено образование – средно, средно специално – икономическа специалност;
– Допълнителна квалификация – компютърна грамотност, работа с програмни продукти;
– Професионален опит: не се изисква.
Основна цел на длъжността:
Реализиране целите и задачите на общинска администрация по отношение на ефективното управление на общинската собственост и ефективна комуникация на стопанските субекти.
Основно трудово възнаграждение 570 лв.

Специалист “Регулация и кадастър”
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
– Минимална степен на завършено образование – средно специално образование, строителен техникум;
– Компютърна грамотност, работа с програмни продукти в строителството;
– Професионален опит: не се изисква;
– Наличието на по-висока степен на образование в областта на строителството, професионален опит и стаж са предимство.
Основна цел на длъжността:
Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в ЗУТ и неговите подзаконови актове.
Основно трудово възнаграждение 570 лв.

Специалист “Гражданска регистрация и административно обслужване” – сключване на срочен трудов договор съгласно чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
Минимални и специфични изисквания за длъжността:
– Минимална степен на завършено образование – средно образование;
– Компютърна грамотност, работа с програмни продукти;
– Професионален опит: не се изисква.
Основна цел на длъжността:
Дейността на длъжност специалист “ГРАО” е свързана основно с Единната система на гражданска регистрация и административно обслужване.
Основно трудово възнаграждение 570 лв.
Начин на провеждане на подбора: по документи и интервю-събеседване.
Необходими документи:
1. Заявление за кандидатстване – свободен текст.
2. Автобиография.
3. Копие от диплома за завършено образование.
4. Копие на трудова/служебна книжка.
5. Копия на документи за допълнителна квалификация или други такива по преценка на кандидата.
Документите се подават в Информационния център на Община Златарица всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. или на e-mail: ob_zlatarica@mail.bg до 01.07.2016 г.
За допълнителна информация: Емилия Иванова, юрисконсулт на Община Златарица, тел. 0615/3-54-20, вътр. 317.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново