Кметът Румен Павлов с грижа за сигурността на община Стражица

Публикувано на пт, 17 февр. 2017
1550 четения

Още с встъпването си в длъжност, кметът на община Стражица Румен Павлов определи два свои приемни дни- вторник и петък. Това даде възможност на гражданите да го осведомяват за проблемите, както лични, така и такива, свързани с управлението на общината.

Оказа се, че един от най-важните проблеми е този със сигурността и спокойния живот на гражданите, на обществените сгради и частните имоти. За това кметът инициира проект за изграждане на Интегрирана система за видеонаблюдение и охрана на територията на общината. Целта е осигуряване на  максимално ниво на сигурност в централна градска част, общински и обществени сгради и местата със струпване на големи групи хора и провеждане на събития. Изработи се проект, който предвижда изградената система за видеонаблюдение да обхване сградата на община Стражица, здравния комплекс, училищата и детските градини, лятното кино, храма „Света Богородица“, градския стадион, ЖП гарата, градските паркове и детски площадки, градския пазар,  автогарата, по-натоварените кръстовища, пътните изходи за гр. Велико Търново и селата Благоево, Царски извор, Бряговица, Николаево, Асеново и Мирово. В сградите на Община Стражица и Районното управление на полицията ще бъдат обособени центрове за управление и наблюдение в реално време на обектите обхванати от системата, като приетата информация ще се записва и съхранява не по-малко 30 денонощия след нейния запис.

През 2016 г. община Стражица проведе обществена поръчка и сключи договор за строителство на стойност 337 853,87 лева със спечелилия изпълнител „ХАЙ ТЕК ЕЛЕКТРОНИКА” ЕООД.

Изграждането на системата за видеонаблюдение ще бъде снабдена с камери, позволяващи разпознаване и записване регистрационните номера на автомобили преминаващи през специално обособени точки, разпознаване на лица, регистриране наличието на изоставени и непотърсени обекти и други.

Проекта за изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение и охрана ще се осъществи на три етапа. Тя ще бъде напълно изградена и функционираща до края на 2018 година. Към настоящия момент е в процес на изграждане център за наблюдение и управление в сградата на община Стражица и сградата на РУП гр. Стражица. Започнало е монтирането на камери на пътните изходи към гр. Велико Търново и селата.

След завършване на системата в рамките на града се предвижда разширяване на системата и в останалите населени места от общината.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново