С над 107 500 лв. изграждат парк в Златарица

Публикувано на ср, 26 авг. 2020
523 четения

С над 107 500 лв. предстои да бъде изграден модерен парк за рекреация и отдих в Златарица. Средствата за него са по проект, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 97 775 лв., а останалите 9769 лв. ще бъдат осигурени от бюджета на Общината.

Преди дни председателят на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ инж. Дилян Млъзев и кметът на Община Златарица Михаил Ганев подписаха първия административен договор за изпълнение на проект от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програма за развитие на селските райони. Проектът предвижда на определената за целта площ да бъдат изградени паркови алеи, които да свързват отделните площадки и зони, както и подходи към парка, монтиране на енергоспестяващо осветление и изграждане на подземната техническа инфраструктура. Предвидена е също достъпна архитектурна среда, позволяваща ползване на съоръженията и обектите в парка, изграждане на зона за спорт, детска площадка и места за отдих, поставяне на перголи, пейки и кошчета за отпадъци, изграждане на ажурна ограда и озеленяване.

Весела БАЙЧЕВА

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново