Жители на село Павел спасиха застрашени водолюбиви птици

Публикувано на нд, 31 май 2020
352 четения

Жителите на сeло Павел излязоха на протест заради ремонт на язовира край селото, застрашаващ няколко вида защитени водолюбиви птици, включително и лебеди. Един от местните жители сигнализира в Регионалната екоинспекция във В. Търново за започналия ремонт и източване на язовир „Павел I“ и опасността за гнездящите птици. Експерти от РИОСВ са извършили проверка на място. От там съобщиха, че язовирът е собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД към Министерство на икономиката. За извършване на ремонтно-възстановителните дейности на язовирната стена и съоръженията към нея през февруари дружеството е провело изискващата се процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. От РИОСВ е издадено съгласувателно становище за извършване на ремонт на преливника, бързотока, енергогасителя, входната и изходна шахта, основния изпускател и др. Водоемът не попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитена територия, но от проверката на място е установено, че е започнато почистване с механизирана техника на отвеждащия канал след преливника, по който преминават водни количества. При огледа са установени редица защитени гнездящи водолюбиви видове птици – белобуза рибарка, ням лебед, голям гмурец, зеленокрака водна кокошка, както и малък воден бик, и червена чапла.

Затова от РИОСВ са дали предписание на дружеството започнатите ремонтни дейности и източването на язовира да бъдат отложени до края на размножителния период на гнездещите птици – 15 юли 2020 г.

Весела БАЙЧЕВА

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново