За първи път в България: Нова специалност „Начална педагогика с китайски език” разкрива Педагогическият факултет на ВТУ

Публикувано на пн, 18 февр. 2019
4017 четения

Нова специалност „Начална училищна педагогика с китайски език“ стартира през учебната 2019/2020 г. Педагогическият факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Такава специалност с китайски език се открива за първи път в България. С възможностите за обучение в най-големия факултет на търновската алма матер се запозна д-р Мао Йенчън, началник отдел „Образование“ в Посолството на Китайската народна република у нас. Той проведе работна среща с декана на Педагогическия факултет проф. дн Венка Кутева-Цветкова.

Д-р Мао Йенчън остана впечатлен от всичко, което чу за факултета и желанието на преподавателите за сътрудничество с азиатската държава. Той благодари за интереса към китайския език и изрази намерение за работа и пълна подкрепа в бъдещите съвместни проекти. По време на разговорите беше договорено бъдещите студенти в специалността „Начална училищна педагогика с китайски език“ да имат възможност да заминат с пълна стипендия от китайското правителство на едногодишно обучение в Китай. Освен това правителството на КНР поема всички разходи на студентите по стажове, летни езикови курсове и стажантски практики в далечната страна. Гостът предложи Педагогическият факултет да установи връзки с водещи китайски педагогически университети.

Новата специалност „НУП и китайски език“ е разкрита с решение на Факултетния съвет на Педагогическия факултет, припомни деканът проф. дн Венка Кутева-Цветкова. Сред основанията за нейното създаване тя посочи „очакванията за значими инвестиции от страна на китайски компании в големи проекти от национално и регионално значение. Предполага се, че ще има нужда от специалисти с китайски език, които да реализират дейности в различни образователни, социални и културни структури”. Проф. Кутева допълни, че през последните години се наблюдава повишен интерес към китайския език в международен и национален план във връзка с реализиране на договори и проекти в различни сфери – икономика, култура, туризъм, образование и др. Освен това двойните педагогически специалности имат доказана ефективност, което дава възможност за по-добра професионална реализация на завършилите.

„Педагогическият факултет има добри традиции в подготовката на студенти за работа в началния училищен етап на основното образование. За следващите години, като перспектива, се очертава нарастване на интереса към учителската професия. Очакванията са свързани с  повишаване статуса на началния учител и необходимостта от придобиване на нужната професионална компетентност във висшето училище”, заяви деканът. „Затова може да се предположи, че новата специалност ще отговори на актуални потребности на пазара на труда и ще удовлетвори желанията на кандидат-студентите за придобиване на по-разгърната подготовка в атрактивна специалност, основаваща се на две научни области – начална училищна педагогика и чуждоезикова подготовка (китайски език)”, каза още проф. Кутева.

Тя припомни, че от 2012 г. във ВТУ работи Институт „Конфуций”, който може да оказва непосредствена помощ в обучението на студентите – с преподаватели, материална база, научна литература, методически насоки, осигуряване на междуинституционални взаимодействия с обществени организации и специализирани за изучаване на китайски език структури. По линия на Института ежегодно се предоставят възможности за стипендии на студенти за международна мобилност в университети в Китай.

Сега китайски език във ВТУ се изучава в специалности на Филологическия факултет. В катедрата „Класически и източни езици и култури“ има щатни преподаватели по китайски. Периодично във ВТУ се канят и лектори, които да обезпечават обучението по китайски език.

С активното участие на Институт „Конфуций” в две детски градини и девет училища във Велико Търново и областта вече се изучава китайски. В старата столица има разкрити групи за факултативно изучаване на езика в началните класове на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”. Занимания по китайски се провеждат с децата от Детска градина „Соня” и ученици от СУ „Вела Благоева”.

Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново