Въвеждат допълнителни часове по български език за уязвимите групи

Публикувано на вт, 5 Мар. 2019
130 четения

Да бъдат заложени повече дейности в посока кариерно ориентиране на учениците и актуализация на данните в нея предложи началникът на РУО инж. Розалия Личева (на снимката). Предложението бе направено по време на заседанието на Комисията по образование, наука, младежки дейности и спорт. То бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е и председател на комисията. По време на заседанието бяха обсъдени теми за приобщаващо образование, десегрегация на деца и ученици от уязвими групи, кариерното ориентиране на учениците и организацията на извънкласните дейности.

Относно десегрегацията на деца и учениците от уязвимите групи, комисията акцентира върху проблема с владеенето на български език. Инж Личева уточни, че могат да бъдат финансирани допълнителни часове по български език. Тя добави и възможността на общините да се възползват от националните програми, които предстои да бъдат утвърдени през м. април 2019 г., тогава се предвижда и организирането на месеци на кариерното консултиране. Мероприятията ще стартират с концерти на ученици, а закриването – с кръгла маса, на която да бъдат отчетени резултате.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново