Търсят директори на 11 училища в областта

Публикувано на чт, 11 ян. 2024
16569 четения

Регионалното управление на образованието във В. Търново обяви конкурс за директори на 11 училища в областта. Единственото учебно заведение сред тях в старата столица е Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Във великотърновска община има още две: ОУ „Васил Левски“ в Леденик и ОУ „Христо Ботев“ в Ресен. В община Г. Оряховица училищата, за които е обявен конкурс са: ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в самия град, ОУ „Отец Паисий“ в Писарево, ОУ „Климент Охридски“ в Драганово и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Поликраище. В община Стражица директори се търсят за Начално училище „Иван Вазов“ в Царски извор, ОУ „Св. Климент Охридски“ във Виноград и СУ „Св. Климент Охридски“ в Камен, а в Сухиндол – за СУ „Св. Климент Охридски“.
„В тези 11 училища директорите са назначени най-отдавна във времето до провеждане на конкурс и спазих този принцип, защото смятам, че така е обективно. Има още учебни заведения, които не са обявени, но това ще стане на следващ етап, след като приключи този. Това са общо 32 институции, включително тези 11. В цифрата влизат още един Център за лица със специални образователни потребности и едно общежитие. Очакваме кандидати за всяко от обявените места“, коментира Розалия Личева, началник на РУО във В. Търново.
Изискванията към кандидатите за директори са: oа са български граждани, граждани на други държави членки, чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби, продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното Регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани. Те трябва да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават диплома за висше образование с образователно – квалификационна степен „магистър“. Кандидатите трябва да имат нужните образование и квалификация, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и да не са лишени от правото да упражняват професията. Те трябва да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
Конкурсът се провежда в два етапа – писмен изпит, който включва решаване на тест и събеседване с кандидата, включващо още решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на институцията.
Необходимите документи за кандидатстване, посочени в интернет страницата на РУО – В. Търново се подават от 11 януари до 17,30 ч. на 12 февруари в инспектората. Те могат да бъдат входирани и по електронен път на имейл адрес: rio_vt@ruo-vt.bg, подписани с електронен подпис на кандидата. При подаване на документите се подават и оригиналите за сравняване.

Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново