Реконструират училищно общежитие в Павликени

Публикувано на чт, 15 февр. 2024
143 четения

Община Павликени подписа договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост за реализацията на Проект “Реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието към ПГАТ “Цанко Церковски”.
Проектът е на стойност 5 999 470,25 лв. и ще бъде изпълнен не по-късно от 31.05.2026 г.
Основната цел на проекта е създаване на условия за равен достъп до образование чрез извършване на реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието към ПГАТ “Цанко Церковски”.
Чрез този проект ще осигурим качествени и модерни условия на живот и учене/самоподготовка на учениците, живеещи в друго населено място. Общежитието ще бъде приведено в съответствие на заложените мерки в Наредба № 24 от 2020 г. на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.
С изпълнението на проектните дейности се предвиждат строително-монтажни дейности за преустройство и вътрешно обновяване на помещенията, основен ремонт на покрив, изграждане на външен асансьор, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата, включително изграждане на фотоволтаична система. Предвидено е оборудване и обзавеждане на помещенията, благоустрояване на прилежащото дворно пространство.
В резултат от изпълнението на проекта ще се гарантират безопасни и здравословни условия за образование и самоподготовка на учениците и ще бъде създадена уютна жилищна среда, близка до семейната.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново