Преустановява се кастренето на дървета в общинските площи в Горна Оряховица

Публикувано на чт, 18 апр. 2024
144 четения

Топлото време през месеците март и април тази година, с температури над нормалните за периода, доведоха до ускоряване на физиологичните процеси при дърветата – цъфтеж, оформяне на листна маса, сокодвижение и др.
Предвид факта, че дърветата вече са в процес на вегетация, ОП “Пътна поддръжка, инфраструктура и озеленяване” преустановява кастренето на клони и оформяне короните на дърветата, намиращи се на общински площи – паркове, градини, алеи, междублокови пространства.
Ще се извършват само мероприятия, които налагат премахване на сухи и болни дървета, потенциално опасни надвиснали сухи клони, които са предпоставка за нанасяне на материални щети и възникване на нежелани инциденти.
Окастряне на дърветата ще започне отново през есенния период и тогава ще бъдат обработени подадените заявления от гражданите.
Мероприятията по кастрене, оформяне короните на дърветата, премахване на дървета, както и поддържането и стопанисването на зелената система на територията на община Горна Оряховица, се извършва от Общинското предприятие. Подадените сигнали на гражданите, относно състоянието на дървесната растителност се обработват, съгласно поредността на регистрираните заявления в общинска администрация. Извършва се оглед на място от сформирана комисия и се преценява необходимостта от кастрене и премахване на дървета, като се спазват изискванията на Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Горна Оряховица.
Разрешение за премахване на дървета се издава в случаите, когато дърветата са сухи и болни, както и когато застрашават сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.
Експертите по екология отново напомнят, че окастряне на дърветата и оформяне на короните им се извършва когато дърветата са в период на физиологичен покой – ранна пролет и късна есен.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново