Павликенският кмет беше избран за зам.-председател на Сдружението на общинските приюти за бездомни животни

Публикувано на вт, 8 Ное. 2022
110 четения

Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни беше създадено в Пловдив. Учредители са 9 организации от общините Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Добрич, Габрово, Перник, Севлиево, Дупница и Павликени. Предстои сдружението да приеме още много нови членове. За председател на Управителния съвет на Сдружението беше избран секретарят на Община Перник Мартин Жлябинков, негов заместник ще е инж. Емануил Манолов от Павликени.
Целта е Сдружението да бъде изразител на общите интереси на общинските приюти пред държавните органи, местните власти и институции, както и пред обществеността. Чрез него те ще могат да реализират дейности за подобряване професионалната квалификация и обществения статус, защита и отстояване на професионалните интереси на общинските приюти, да подпомага служителите им при изпълнение на техните задължения, като организира и провежда практически обучения при изграждане на приюти, при обучение на ветеринарни лекари, при обучение на служители в приюти и др.
Сдружението ще може да подпомага общинските, обществените и държавните организации при разработване на законови и подзаконови нормативни актове и ще обобщава практиката по тяхното прилагане, както и ще разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба, касаеща безстопанствените животни.
То ще служи като гарант за осигуряване на качество в грижата за безстопанствените животни в общинските приюти в цялата страна.
От самото си създаване Общинският приют за безстопанствени кучета в град Павликени се доказа като дейност с огромно обществено значение. Управителят на приюта д-р Глория Христова имаше възможността да сподели целия полезен опит по темата с колегите си от други общини по време на срещата в Пловдив.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново