Още седмица училищата могат да кандидатстват за финансиране до 30 000 лева на собствени проекти

Публикувано на чт, 4 май 2023
78 четения

Още една седмица имат училищата от В. Търново и областта да спечелят финансиране за осъществяване на собствени проекти за подобряване уменията за учене и социално-емоционалните компетентности на своите ученици. Това е възможно чрез включването им в програмата „Учим заедно“. Максималният размер на финансиране е до 30 хил. лв. за проект.
Училищата трябва да подадат своите проектни предложения самостоятелно или в партньорство с друго учебно заведение или организация до 10 май на сайта https://zaednovchas.bg/uchim-zaedno/. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени в рамките на предстоящата 2023/2024 учебна година.
Програмата търси проекти и дейности, които могат да се прилагат широко в системата на образованието и отговарят на следните критерии: развиват социално-емоционални умения на учениците, помагат за регулирането на усилията на учениците, насърчават ученето в сътрудничество със съученици, насърчават търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители. Проектите за програма “Учим заедно” трябва да са насочени към ученици от 5 до 7 клас през учебната 2023/2024 г., включително и такива с ниски академични резултати и често отсъствие от училище. Всеки училищен проект трябва да отговаря на поне един от трите приоритета, които имат пряка връзка с развитието на социално-емоционални умения в учениците – „Регулиране на усилията“, „Съвместно учене“ и „Търсене на помощ“. Едно училище може да кандидатства само с един проект, който обхваща един или повече приоритети, уточняват от фондация „Заедно в час“.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново