2175 деца от областта са заминали за чужбина

Публикувано на сб, 27 Юли 2019
685 четения

????????????????????????????????????

2175 деца са заминали за чужбина през последните 2 години, откакто се прилага Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст. 11 ученици са отпаднали от училище през учебната 2018/2019 г. Всички те са потърсени от екипите, работещи по Механизма, като 7 от тях или техни близки не са открити на посочения адрес, а останалите 4 са отказали да посещават училище, въпреки разговорите.

Данните изнесе началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева по време на заседание на Областния координационен център за прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, задържане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Председател на координационното звено е областният управител проф. Любомира Попова. В срещата се включиха експерти от РУО, РЗИ, служители на ОДМВР – В. Търново, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, отдел за закрила на детето и представители на общините.

В риск от отпадане от училищната система са общо 23 деца. За изминалата година заминалите за чужбина са 46, като само някои от тях са с удостоверение за преместване.

„Ориентир за свършеното от нас е показателя за записаните и върнати обратно в образователната система ученици. Те са общо 50 до т.г. и 28 само през 2019 г., като все още липсва информация за един ученик. Изводът е, че продължаваме да работим“, каза Розалия Личева. Тя добави, че учениците, отпадналите поради нежелание да посещават училище, намаляват спрямо минали години.

В информационната система има данни и за учениците в периода преди 2018/2019 г. Те се водят ученици за обхват. Общо записаните от началото на действие на Механизма до м.г. са 50, като няма информация за още 31. В риск от отпадане от образователната система са 16. Отпадналите са 9, като двама не са открити на посочените адреси, а за двама липсва информация.

Общо 63 адреса са планирани и обходени за тази година. 15 от посетените ученици са записани, а един не е. В информационната система има и несвалени формуляри за 30 ученици. 8 от тях са със статус „учащи“, което означава че са се записали да учат, без да се налага посещение от екипа. За едно дете няма информация. Предстои да бъдат проверени още 21 адреса, за да се прецени дали трябва се обходят. 915 ученици в информационната система са със статус „не е открит“. 813 от тях са заминали за чужбина, а 102 деца са в други категории. Записани са 22, незаписани – 17, липсва информация за 22, преместени в друго училище са 3, със статус „не е зададена информация“ са 17 и „ученици в риск“ – 8.

Основна цел на Механизма е да се подобри междуинституционалното взаимодействие и да се определят функциите и задълженията на всички отговорни страни, за да се постигне по-пълен обхват. „Работата на нашия координационен център е изключително важна и предстои ролята му да става още по-съществена. Отчита се, че за двете години, през които действаше този механизъм, наистина има подобрени резултати в задържането и връщането на деца и ученици в образователната система“, обобщи проф. Любомира Попова.

Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново