В Лясковец над 30 представители на местни производства с над 300 участника се включиха в автентичния фестивал „Всички под един покрив“

Публикувано на вт, 28 юни 2022
250 четения

Повече от 30 бяха организациите и представителите на местни производства с общо над 300 участника, които в три дни се включиха в автентичното фестивално събитие  „Всички под един покрив“. То се проведе в град Лясковец и бе организирано от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Лясковец-Стражица“ и протече от 24 до 26 юни 2022 година.

Фестивалът бе финал на  проект „Умни територии-всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти“, одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 – 2020 г.

Фестивалът е част от Колективна марка „Smart Rural Brand” на МИГ “Лясковец-Стражица“ и събра заедно местни производители и доставчици на продукти от територията на общините Лясковец и Стражица. Събитието популяризира автентичното нематериално културно наследство – традиции, кулинария, обичаи, фолклор, занаяти и характерни за района производства.

Информационният щанд на СНЦ „Местна инициативна група – Лясковец-Стражица“ бе посетен от над 400 гости. За посетителите в рамките на три дни бяха реализирани изложба и дегустация на продукти, произведени на територията на МИГ „Вкусно, местно, родно“, изложба и демонстрация на занаяти и приложни изкуства, посещение в Музея на гурбетчийското градинарство, Ателие „Традиционен бит, култура, автентично наследство“ от територията на МИГ. Състояха се и богати празнични концерти, с участието на самодейци от местни фолклорни колективи при читалищата и пенсионерските клубове на двете общини и гост-изпълнители. Проведоха се и няколко конкурса – за най-вкусни домашни консерви с плодове и зеленчуци, за най-вкусно традиционно ястие, за най-сръчен занаятчия, за най-атрактивен щанд, както и надпревари за най-атрактивни продукти на местни производители и за най-добре представен обичай, песен, танц, облекло – автентично нематериално културно наследство на територията на МИГ. Раздадени бяха и много награди в съревнованията, като в надпреварата за най-вкусни домашни консерви с плодове и зеленчуци първа награда спечелиха дамите от лясковския пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка“, а с поощрителна награда са представителите на НЧ „Пробуждане – 1896” с. Джулюница, а с грамота за автентична кулинария си тръгнаха читалище „Самообразование – 1921” село Бряговица. Най-вкусно традиционно ястие приготвиха домакините от добридялското  читалище „Петко Рачев Славейков – 1903“, а поощрение заслужиха майсторките кулинарки от Козаревец. В конкурса „Най-сръчен занаятчия на Фестивала“ победител е Бистра Ангелова „Ники хендмейд” гр. Лясковец, а с поощрителна награда е Мая Станчева, също лясковчанка. Журито присъди в надпреварата „Най-атрактивен щанд” първенството да е за представителките на мерданското читалище „Развитие – 1902”, а поощрение за своя щанд заслужиха дамите от пенсионерския клуб и читалището на Козаревец. В надпреварата за най-атрактивни продукти на местни производители“ първенството е за лясковчанката Десислава Цуцулова. Грамота  за най-креативен занаятчия във фестивала получи Светлана Иванова от Драгижево „Рубисвет арт”, а поощрителната награда в това съревнование бе присъдена на представителите на читалище „Надежда -1928”, село Балканци. В конкурса, в който се избираше автентичен обичай, песен, танц, носия – автентичното нематериално културно наследство на територията на МИГ, за чудесното откриване на фестивала с обичая „Еньова буля“, първа награда заслужено получиха, включилите се самодейци от три поколения, а именно – представителите на читалище „Възпитател – Камен – 1896” с. Камен. В този конкурс поощрителна награда завоюваха НЧ „Надежда – 1928”, Балканци, а с Грамота бяха отличени за успешното си представяне във фолклорната надпревара читалището от Виноград „Лев Николаевич Толстой – 1890”.

За старанието си и усърдието в опазването на културното ни наследство, за ентусиазма си в представянето на традициите и фолклорното ни богатство, няколко поколения пазители на традициите – деца, млади хора и възрастни самодейци, получиха от организаторите награди и признание.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново