Регионалната система за управление на отпадъците ще бъде открита на 26 октомври

Публикувано на чт, 3 сеп. 2015
1318 четения

На 26 октомври 2015 г. ще бъде открита Регионалната система за управление на отпадъците в Шереметя, а за експлоатацията и ще бъдат наети 50 души, съобщи Петър Христов, собственик на дружеството “Политрейд Кънстръкшън” ЕООД, което осигурява основната част от строителните работи и монтажа на машините на новото депо. Днес в Деня на отворените врата на обекта, Христов на място запозна журналистите с възможностите и иновативните технологии на системата.

Новото депо, разположено върху площ от 165 дка, е от изключителна важност за Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, които ще депонират битовите си отпадъци, каза Христов. Новата система за управление ще подобри качеството на живот на 175 000 души в тези общини, тъй като ще бъде приложена система от технологии, които обработват безопасно всички отпадъчни материали, пренасочват ги като ресурси за вторични суровини и управляват пречистването на водите, които се отделят като инфилтрати при преработка на отпадъците, а те са основните замърсители на околната среда.

Бюджетът на обекта е за 33,4 млн. лв., като строителната част и доставката на технологичното оборудване е за 28,4 млн. лв., обясни шефът на “Политрейд Кънстръкшън”. Системата се финансира от ОП “Околна среда” и до сега е изградена на 90 процента. В момента се доставят и монтират съоръженията за модерната инсталация, с която ще се преработва отпадъкът и ще бъде превръщан в тор, енергия и суровина за промишлеността.

Очакваме системата да бъде готова за акт 15 към втората седмица на октомври, след това се до десетина дни да мине и държавната приемателна комисия. До момента строителството се движи в график. ,

Системата се състои от сепарираща и компостираща инсталация за разделно събиране на отпадъците, преработка и повторното им оползотворяване. На 98 % е готова клетката за депониране на отпадъците. Отделените инфилтрати се отвеждат към пречиствателната станция, като скоро е монтирана и модерна помпена станция от стъклопласт. Австрийска фирма е изпълнила специална поръчка за великотърновската система за отпадъци, като гаранцията на тръбата на помпената станция, с диаметър 2,20 м, е над 75 години.

Новото депо на Шереметя ще има три клетки за депониране на отпадъците, които имат живот по 15 г. На този етап е предвидено изграждането само на първата клетка Тъй като при сепарирането на отпадъците ще се отделя механично хартията, стъклото, металите и пластмасите, които ще се изпращат за преработка и оползотворяване, в клетката ще остава само неразградимата смет. Тя ще бъде запечатана и изолирана от околната среда. Предвиждат се годишно да бъдат депонирани около 53 000 т отпадъци. В края на строителството теренът на депото ще бъде озеленен.

Вася ТЕРЗИЕВА

видео: Даниел ЙОРДАНОВ/Б.БОНЕВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново