Домашният социален патронаж в Лясковец получава модерно кухненско оборудване

Публикувано на пт, 21 авг. 2015
1112 четения

Община Лясковец  получи финансиране за ново модерно оборудване на Домашен социален патронаж  от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

      Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика одобри финансиране в размер на 20 763 лева за проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Лясковец за пълноценно социално включване“. В община Лясковец вече очакват доставката на новото енергоефективно оборудване, което включва професионална електрическа печка, професионална пекарна на 2 нива, хладилни шкафове, фризери и картофобелачка.

      В кухненския блок на Домашен социален патронаж всекидневно се приготвя храна за общо 150 човека – абонатите на Домашен социален патронаж на територията на всички населени места от общината, както и за потребителите на Дневен център за възрастни хора и ползвателите на Обществената трапезария, която функционира от седем години насам. В момента кухненският блок на Домашен социален патронеж е ангажиран и с пригогвяне на топъл обяд на 44 човека, от най-бедните семейства на територията на община Лясковец по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

      Проектът е разработен в отговор на острата нужда от подмяна на остарялото и амортизирано оборудване, с оглед на повишените изисквания към кухненския блок на Домашен социален патронаж за обслужване на по-голям брой потребители, както и постигане на ефективност на разходите за електроенергия, чрез осигуряване на ново енергоефективно оборудване, отговарящо на българските и европейските стандарти. Състоянието на остарялото оборудване налага ежемесечни ремонти, като честите повреди нарушават режима на работа и навременното приготвяне на храната, както и безопасното съхранение на хранителните продукти. С реализацията на проектното предложение, община Лясковец поставя в приоритет социалните услуги в общността, като по този начин ще създаде условия за повишаване качеството на живот и социално включване на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора.

      Договорът за финансиране на проекта беше подписан на 3 юли 2015 г. от кмета на община Лясковец д-р Гецова, като общата му стойност е в размер на 20 763 лева, от които 18 483 лева са предоставени от фонд „Социална закрила”, а собственото участие е в размер на 2 280 лв.  Проектът следва да бъде приключен до края на октомври 2015 година.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново