Бюджет 2015 на Община Горна Оряховица стартира с 23,7 млн. лв.

Публикувано на пн, 9 Февр. 2015
352 четения

Бюджет 2015 на Община Горна Оряховица стартира с 23 730 677 лв. Основният финансов документ бе приет единодушно на сесия на Общинския съвет, с гласовете на 30 общински съветници.

Новият бюджет започва с 2 млн. лв. повече от старта на финансовата 2014 г., но през изминалата година Общината е получила още над 5 млн. лв. допълнителни трансфери.

На заседанието на Общинския съвет бяха направени минимални корекции в предложението за разпределение на средствата. Съветниците гласуваха да бъдат отпуснати 10 000 лв. на МБАЛ „Св. Иван Рилски” за извършване на неотложни ремонти. Парите ще дойдат от приходите от приватизация. Удвоена бе сумата за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. През 2014 г. тези средства бяха 5 000 лв., а през настоящата година са вече 10 000 лв. Два пъти повече в сравнение с миналата година ще бъдат и средствата предвидени за граждански инициативи – изграждане, ремонт и поддръжка на публична инфраструктура и облагородяване на градинки и междублокови пространства. През 2014 г. парите бяха 10 000 лв., но интересът на гражданите беше голям, затова през настоящата година средствата ще бъдат вече 20 000 лв.

Три нови предложения за ремонти одобриха съветниците по предложение на администрацията – 14 500 лева са за възстановяване на ул. „Марица” в Първомайци, 20 000 лева за ремонти на улици и площади в Горна Оряховица и 95 000 лева допълнение към вече действащия проект, финансиран от фонд „Козлодуй”, за обновяване на уличното осветление.
Сериозно увеличение в Бюджет 2015има и на средствата за капиталови ремонти. Тази година в списъка са включени 47 обекта на обща стойност близо 1,3 милиона лева – собствени средства и целева държавна субсидия. Средствата са три пъти повече от предишни години.

С 200 000 лв. ще бъдат обезпечени публичните прояви в духовната сфера от местно, национално и международно значение, включени в културния календар за 2015 г.

През 2015 г. се увеличават средствата за развитие на спорт. 200 000 лева ще получи ФК „Локомотив”, още 100 000 лева са предвидени за останалите спортове, а 26 000 лева са за спортната паралелка в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Бюджет 2015 запазва и развива социалните ангажименти на Общината, наложени през годините. Увеличени са средствата за подпомагане на организациите на хора с увреждания, военноинвалиди и ветерани, като сумата за тях вече е 4000 лв. Запазва се еднократната помощ за новородено дете от 50 лв. 10 000 лева са заделени за подпомагане на даровити деца. За борба с бездомните кучета отново са заделени 15 000 лева. Над 120 000 лв. са предвидени за звено „Помощ в дома”, което обгрижва горнооряховчани в неравностойно положение.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново