За контакт

Свържете се с нас:
Издател: “Янтрапрес” АД

МЕНИДЖЪР Елица Бораджиева 0887 870 064;

ГЛАВЕН РЕДАКТОР: Златина Димитрова;

ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА, МЕСТНА ВЛАСТ: Весела Кънчева ­ тел. 610 617; Теодора Дончева тел. 610 610;
ОБЩЕСТВЕНИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ: Вася Терзиева ­ тел. 610 616;
ПОЛИЦИЯ, СЪД И ПРОКУРАТУРА: Мария Недева тел.610 621;
КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ: Златина Димитрова ­ тел. 610 615;
СПОРТ: Анатоли Петров ­ тел. 610 612;
ФОТОРЕПОРТЕР: Даниел Йорданов ­ тел. 610 624;

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Елица Бораджиева, Илиана Димова, Аня Нейкова тел. 610 625;
КОРЕКТОР: Стефка Бръчкова ­ тел. 610 626;

СЧЕТОВОДСТВО, КАСА: Силва Александрова, Цветелина Иванова ­ тел. 610 613;
РЕКЛАМА: Диана Попова ­ тел. 610 611 // 0888 651 115;

Адрес: В. Търново, ул. “Бачо Киро” 3, п.к. 515 | Виж на карта | Виж в Google Street View
факс: 062/610 628, тел.: 062/610 610, 062/53 80 50, 062/53 80 51, GSM 087/9 541 101
е-mail: dnes@vali.bg
http://www.dnesbg.com/

БАНКА ДСК
IBAN сметка BG70STSA93000004869685 BIC: STSABGSF
ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД
IBAN сметка BG20IORT80431000000700 BIC: IORTBGSF

 

[contact-form-7 id="503" title="Contact form 1"]