Четири лечебни заведения в областта ще получат апаратура от “Мерки за справяне с пандемията”

Публикувано на пн, 14 юни 2021
223 четения

Четири лечебни заведения в област В. Търново ще получат медицинска апаратура по процедурата “Мерки за справяне с пандемията” на Оперативна програма “Региони в растеж”. Това са МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – В. Търново, и СБПФЗ “Д-р Трейман”, МБАЛ “Свети Иван Рилски” – Г. Оряховица, и МБАЛ – Павликени.
Общо 131 лечебни заведения в страната ще бъдат подпомогнати. В тази връзка Министерство на здравеопазването подготвя проектно предложение по процедурата, като основната цел е да осигури подкрепа за здравната система в страната за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации. Реализацията на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване.
За определяне на лечебните заведения за болнична помощ са разработени критерии за включване. Предвид са взети следните параметри – провеждано лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца, наличие на инфекциозна клиника/отделение, изпълнение на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и др. В резултат от извършените анализи са определени 131 лечебни заведения за болнична помощ, разпределени в три инвестиционни групи по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура. Сред тях са и четирите лечебни заведения от областта.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново