Търсят психолог, медицински сестри и санитари за патронажна грижа

Публикувано на вт, 3 Сеп. 2019
701 четения

От 2 септември Община В. Търново започна приемане на заявления-декларации за наемане на персонал във връзка с дейностите по патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. За работа по предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в Общината са обявени едно място за психолог, 2 – за медицински сестри, и 22 бройки за домашен санитар. От социалната дирекция посочиха, че заплатите за тези служители са в размер на 800 – 850 лв.
В изпълнение на дейностите по проекта от 1 септември със заповед на кмета бе разкрит Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда. Центърът за патронажна грижа вече започна работа с назначаването на двама специалисти по социални дейности и един шофьор, информира Росица Димитрова, директор на общинската дирекция “Социални дейности и здравеопазване”.
Проектът в Община В. Търново стартира на 6 юни и ще се осъществява в рамките на 17 месеца. Предоставянето на мобилни услуги ще започне от 1 ноември 2019 г. и ще продължи 1 година. При реализиране на проектните дейности ще бъдат обхванати 157 потребители на услугите, сред които лица с трайни увреждания и техните семейства, и възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Попадащите в посочените целеви групи кандидати могат да подават заявления-декларации за ползване на услугите в сградата на Общината. Максималната продължителност, за която одобрените ще могат да се възползват от предоставените услуги, е до 2 часа дневно.
Сред основните цели на проекта са подобряване достъпа до мобилни интегрирани здравно-социални услуги, оказване на психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждания от малките, отдалечени и труднодостъпни населени места на територията на общината.
Николай ВЕНКОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново