Подобрява се качеството на въздуха в региона

Публикувано на чт, 14 май 2020
87 четения

Качеството на атмосферния въздух в региона се подобрява, отчитат от Регионалната екоинспекция във В. Търново. През 2019 г. пунктовете за мониторинг във В. Търново, Г. Оряховица и Свищов са работили в нормален режим. Отчетените нива на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ2,5, бензен, въглероден оксид и озон са под установените норми, с изключение на показателя фини прахови частици под 10 mm (ФПЧ10).
Според действащото законодателство средноденонощната норма от 50 mg/m3 за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. Във В. Търново броят на превишенията за миналата година са 37, при отчетени 49 превишения през 2018 г. Дните с наднормени концентрации в Г. Оряховица през 2019 г. са 64 броя, спрямо 110 през 2018 г. Изискването за допустимия брой превишения в рамките на една календарна година е спазено от Община Свищов, като отчетените превишения през 2019 г. са 22 броя, а за 2018 г. същите са били 42. През 2019 г. регистрираните в трите града средногодишни концентрации са под установената норма от 40 mg/m3.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново